Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2020 đề số 7

Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm học 2020 - 2021 đề số 7 kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết là tài liệu học tập hữu ích giúp các em học sinh lớp 3 ôn tập và học Toán hiệu quả hơn.

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 đề số 7 bao gồm rất nhiều dạng bài tập khác nhau tổng hợp toàn bộ kiến thức các em đã học ở lớp 3, qua đó giúp các em ôn luyện kiến thức cho kỳ thi sắp tới. Bộ đề có kèm theo đáp án và lời giải chi tiết giúp các em hiểu bài hơn, ngoài ra phụ huynh hoặc thầy cô giáo có thể tải file đính kèm ở cuối bài viết và in ra để các em học sinh tự hoàn thành bài làm của mình rồi sau đó so sánh với đáp án.

Đề thi môn Toán lớp 3 học kỳ 1 năm 2020 - Đề số 7

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề số 7

A/ Phần trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1. 0,5đ (M1): Số lớn nhất trong các số: 1345, 1543, 1435, 1354 là:

a. 1345                   b. 1435                   c. 1354                       d. 1543

Câu 2. 0,5đ (M1): Số thích hợp điền vào chỗ chấm để được 7m2cm = … cm là:

a. 72cm                   b. 702cm                     c. 720cm                d. 725cm

Câu 3. 0,5đ (M1): Một phần tư  (\({1 \over 4}\) ) của 12m là:

a. 48m                        b. 3m                          c. 16m                      d. 8m

Câu 4. 1đ (M1): Phép tính chia nào dưới đây có kết quả là 7?

a.   28  :  7                  b.   48  :  6                     c.   81  :  9             d. 56  :  8

Câu 5. 0,5đ (M2): x : 6 = 3 (dư 2), giá trị của x là:

a. 18                        b. 2                     c. 20                  d. 21

Câu 6: 1đ (M2): Hình bên có: 

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2019 đề số 7 có đáp án

a. 3 góc vuông                                        b. 4 góc vuông 
                
c. 5 góc vuông                                        d. 6 góc vuông

B/ Phần tự luận

Câu 7: 2đ (M2): Đặt tính rồi tính

  235 + 312                            692 – 579                           128 x 4                           168: 6
.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.................................................................................................................

Câu 8: 1đ (M3) Tính giá trị của biểu thức:
 
a) 84 : (23 - 20)                                               b)  276 + 17 x 3 
  
................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Câu 9.2đ( M3) Có 5 thùng sách, mỗi thùng đựng 207 quyển sách, Số sách đó chia đều cho 9 thư viện trường học. Hỏi mỗi thư viện được chia bao nhiêu quyển sách?

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...............................................................................................................

Câu 10; 1đ ( M4) 

Tìm một số, biết rằng lấy số đó chia cho 5 thì được thương là 8 và dư là 7

...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

..........................................................................................................................

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán đề số 7

A/ Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Đáp án d

Câu 2: Đáp án b

Câu 3: Đáp án b

Câu 4: Đáp án d

Câu 5: Đáp án c 

Câu 6: Đáp án c

B/ Phần tự luận

Câu 7:

235 + 312 = 547                          

692 – 579 = 113                         

128 x 4 = 512                        

168 : 6 = 28

Câu 8:

a) 84 : (23 - 20) = 28                                             

b)  276 + 17 x 3 = 327
 
Câu 9: 

Tổng số sách có trong 5 thùng là:

5 x 207 = 1035 (quyển sách)

Mỗi thư viện được chia số quyển sách là:

1035 : 9 = 115 (quyển sách)

Đáp số: 115 quyển sách

Câu 10: 

Gọi số cần tìm là \(x\).

Theo bài ra ta có:

\(x\) = 8 x 5 + 7 = 47

Vậy số cần tìm là 47

*****************

Trên đây là đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán đề số 7 có hướng dẫn giải chi tiết từng câu, hy vọng đây sẽ là tài liệu học tập và ôn luyện hữu ích cho các em, đồng thời giúp ích cho các bậc phụ huynh trong quá trình học tập cùng các con. Đừng quên truy cập doctailieu.com để xem thêm nhiều đề thi học kì 1 lớp 3 khác được Đọc tài liệu cập nhật liên tục nhé! Chúc các em luôn học tốt và đạt kết quả cao!

doctailieu.com
Tải về
27/10/2019    07:00 AM
Back to top