Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2019 - Đề số 10

Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm học 2019 - 2020 đề số 10 kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết từng câu là tài liệu hữu ích cho cả học sinh và phụ huynh cùng thầy cô giáo.

Mời các em tham khảo đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2019 - 2020 đề số 10 kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết bao gồm những dạng câu hỏi và bài tập thường gặp để chuẩn bị cho bài thi cuối kì sắp tới. Đây cũng là tài liệu hữu ích để phụ huynh dạy và học cùng con ở nhà.

Đề thi Toán lớp 3 học kỳ 1 năm học 2019-2020 - Đề số 10

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề số 10

A/ TRẮC NGHIỆM: 7 điểm

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
 
Câu 1: Đồng hồ chỉ : (M1 – 1đ)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2019 đề số 10 có đáp án ảnh 1
 

A. 10 giờ 10 phút    

B. 10 giờ 19 phút

C. 2 giờ 10 phút 

D. 10 giờ 2 phút 
                                     
Câu 2: Giá trị của biểu thức 45 + 27 : 3 là: (M2 – 1đ)

A. 24            B. 36           C. 54            D. 55

Câu 3 : 3m 8cm =  .... cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: (M2 – 1đ)

A. 38           B. 380             C. 308             D. 3800
     
Câu 4: Khung của một bức tranh là hình vuông có cạnh 50 cm. Hỏi chu vi của khung bức tranh đó bằng bao nhiêu mét? (M3 – 1đ)

A. 200 m                            

C. 2 m

B. 20 m    

D. 2000 m

Câu 5: Hình MNPQ (Hình bên) có số góc vuông là: (M1 -1đ)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2019 đề số 10 có đáp án ảnh 2

A. 1                B. 2               C. 3                 D. 4                   
 
Câu 6: Chu vi hình vuông có cạnh 5cm là : (M1 – 1đ) 

A.  5cm             B.  10cm            C.  15cm            D. 20cm   

Câu 7 : Trong các số 24,51,62,77 số chia cho 5 có số dư lớn nhất là số nào? (M4 – 1đ)

A.    24                B. 51                C. 62                  D. 77               
        
Câu 8: Trong một phép chia có số chia là 8, thương bằng 24 và số dư là 7.Số bị chia là: (M3 – 1đ)

A. 199                B. 119                C. 191                D. 991

PHẦN II : TỰ LUẬN

Câu 1: Đặt tính rồi tính: (M2 – 1đ)

a)  106 x 8                            b)  480 : 6
..…………..                                 ……………..      
…………….                                 …………….       
 …………….                                 …………….          

Câu 2: Một cửa hàng có 104kg gạo, cửa hàng đã bán đi \({1 \over 4}\)kg gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg gạo? (M3 -1 đ)

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán đề số 10

I. Trắc nghiệm 

Câu 1: câu A (1đ)

Câu 2: câu C (1đ)

Câu 3: câu C (1đ)

Câu 4:  câu C (1đ)

Câu 5 : câu B (1đ)

Câu 6 : câu D (1đ)

Câu 7 : câu A (1đ)

Câu 8 : câu A (1đ)

II. Tự luận:

Câu 1: (1đ)

- Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 1,0 điểm

- Nếu chỉ ghi kết quả đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm

              a)  848                                b)  80   
              
Câu 2: (1đ)                  

Bài giải

Cửa hàng đã bán đi số gạo là: (0.25)

104:4 =26(kg) (0.25)

Cửa hàng còn lại số gạo là: (0.25)

104- 26 = 78(kg) (0.25)

Đáp số: 78 kg

*****************

Trên đây là đề thi học kì 1 lớp 3 Toán đề số 10 có hướng dẫn giải chi tiết từng câu, hy vọng đây sẽ là tài liệu học tập và ôn luyện hữu ích cho các em, đồng thời giúp ích cho các bậc phụ huynh trong quá trình học tập cùng các con. Đừng quên truy cập doctailieu.com để xem thêm nhiều đề thi học kì 1 lớp 3 khác được Đọc tài liệu cập nhật liên tục nhé! Chúc các em luôn học tốt và đạt kết quả cao!

doctailieu.com
Tải về
25/10/2019    16:00 PM
Back to top