Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn Toán: Đề thi số 14 có đáp án

Xuất bản: 24/10/2020 - Tác giả:

Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn Toán số 14 có đáp án dành cho các phụ huynh giúp bé yêu của mình ôn tập toán 3 giữa học kì 1.

Đọc tài liệu xin giới thiệu bộ tài liệu đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn Toán có đáp án chi tiết với hệ thống các đề theo chuẩn chương trình học của các em:

Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn Toán số 14

I. Trắc nghiệm:

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Số có ba chữ số lớn nhất là:

a. 100

b. 989

c. 900

d. 999

Câu 2: 418 + 201 = ….. Số cần điền vào chỗ chấm là:

a. 621

b. 619

c. 719

d. 629

Câu 3: 627 – 143 = ….. Số cần điền vào chỗ chấm là:

a. 474

b. 374

c. 574

d. 484

Câu 4: 6 x 6.........30 + 5. Dấu cần điền vào ô trống là:

a.  ‹

b. ›

c. =

Câu 5: 1/5 của 35m là …….Số cần điền vào chỗ chấm là

a. 6m

b. 7m

c. 8m

d. 9m

Câu 6: 42 giờ giảm đi 6 lần thì còn……...Số cần điền vào chỗ chấm là:

a. 7 giờ

b. 8 giờ

c. 9 giờ

d. 10 giờ

Câu 7: 3m4cm = ………cm. Số cần điền vào chỗ chấm là :

a. 34

b.304

c. 340

d. 7

Câu 8: Mỗi tuần lễ có 7 ngày. Hỏi 4 tuần lễ có bao nhiêu ngày?

a. 11 ngày

b. 21 ngày

c. 24 ngày

d.28 ngày

II. Thực hành:

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

452 + 361

541 - 127

54 x 6

24 : 6

Câu 2: Tính:

5 x 7 + 27

80 : 2 – 13

Câu 3: Tìm X

a) X x 4 = 32

b) X : 6 = 12

Câu 4: Một cửa hàng có 40 mét vải xanh và đã bán được 1/5 số vải đó. Hỏi cửa hàng đó đã bán được bao nhiêu mét vải xanh?

..............  ..............  ..............  ..............

..............  ..............  ..............  ..............

..............  ..............  ..............  ..............

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn Toán số 14

I. Trắc nghiệm:

Câu 1: d. 999

Câu 2: b. 619

Câu 3: d. 484

Câu 4: b. ›

Câu 5: b. 7m

Câu 6: a. 7 giờ

Câu 7: b.304

Câu 8: d.28 ngày

II. Thực hành:

Câu 1:

452 + 361 = 813

541 - 127 = 414

54 x 6 = 324

24 : 6 = 4

Câu 2: :

5 x 7 + 27 = 35 + 27 = 62

80 : 2 – 13 = 40 - 13 = 27

Câu 3:

a) X x 4 = 32

X = 32 : 4

X = 8

b) X : 6 = 12

X = 12 X 6

X = 72

Câu 4:

Giải

Cửa hàng đó đã bán được số mét vải xanh là

40 : 5 = 8 (mét vải)

Đáp số: 5 mét vải xanh.

Hết 

Trên đây là một trong các đề thuộc bộ đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn Toán mà chúng tôi tổng hợp được. Còn rất nhiều tài liệu đề thi môn Toán lớp 3 giúp các em có thể nắm vững những kiến thức và các dạng toán khác nhau.

Chúc các em đạt được kết quả tốt!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM