Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh năm học 2017-2018

Doctailieu.com sưu tầm đề thi giữa học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh năm học 2017-2018 để chia sẻ cho các em học sinh và các thầy cô giáo. Đề thi tổng hợp những kiến thức, dạng bài trong suốt thời gian học Tiếng Anh của các em, giúp các em ôn tập, củng cố kiến thức trước kì thi.

Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh năm học 2017-2018

Name: …………………………………………..                                                TEST ON ENGLISH

Class:………                                                                                                        Time: 40 mins

PART I: LISTENING

Task 1: Listen and tick or cross.

Example:

de thi giua hoc ki 2 lop 3 mon tieng anh nam hoc 2017-2018 anh 1

Task 2: Listen and number.

de thi giua hoc ki 2 lop 3 mon tieng anh nam hoc 2017-2018 anh 2

Task 3: Listen and tick. There is one example. 

de thi giua hoc ki 2 lop 3 mon tieng anh nam hoc 2017-2018 anh 3

de thi giua hoc ki 2 lop 3 mon tieng anh nam hoc 2017-2018 anh 4

de thi giua hoc ki 2 lop 3 mon tieng anh nam hoc 2017-2018 anh 5

PART II: WRITING AND READING

Task 1: Look at pictures. Look at the letters. Write the words.

X