Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán - Tiểu học Sông Mây

Doctailieu.com sưu tầm Đề kiểm tra học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2015 của trường Tiểu học Sông Mây. Đề thi có đáp án kèm theo, giúp các bậc phụ huynh, thầy cô cùng các em học sinh lớp 2 ôn tập lại kiến thức và vận dụng vào việc giải bài tập môn Toán

Đề thi kiểm tra giữa học kì II.
Môn : Toán
Năm học : 2014-2015
Thời gian : ……………...

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh tròn kết quả đúng nhất.

1/ Tính:

32 : 4 = ?

a. 7                         b. 8                        c.9                          d. 10

2/ Tìm x biết: 4 x X = 36

a. x = 8                  b. x = 7                   c. x = 9                   d. x = 6

3/ Viết “giờ” hoặc “phút” vào chỗ chấm thích hợp:

a. Mỗi trận thi đấu bóng đá kéo dài trong 90 ......................

b. Buổi sáng, em thức dậy lúc 6 ..................................

de thi giua hoc ki 2 lop 2 mon toan - tieu hoc song may anh 1
 

A 10cm                 B. 16cm                   C. 17                      D. 14 cm

6/ Có 25 quyển vở chia đều cho 5 bạn. Hỏi mỗi bạn có mấy quyển vở?

a. 5 kg                  b. 6 kg                      c.4 kg                    d. 3 kg

II. TỰ LUẬN (7điểm ).

1. Tính nhẩm: (1 đ)

6 x 4 = ….                      27 : 3 = ……

6 x 3 = …..                    28 : 4 = ……

2. Tìm X: (1 đ)

a/ X x 5 = 35                 b/ X : 4 = 8 x 4

3. Tính (1 đ)

a) 3 7 + 25 =                  b) 3 0 + 16 =

4. Hình vẽ bên có: (1 đ)

de thi giua hoc ki 2 lop 2 mon toan - tieu hoc song may anh 2
 

a/ …….hình tam giác .

b/ …….hình tứ giác .

5. Có 30 bông hoa cắm vào các bình, mỗi bình có 5 bông hoa. Hỏi cắm được tất cả mấy bình? (1 điểm)

Bài giải

……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………….

6. Cho tứ giác ABCD (như hình vẽ) (2 đ)

de thi giua hoc ki 2 lop 2 mon toan - tieu hoc song may anh 3
 

X