Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán - Tiểu học Hòa Hưng 3 năm 2016

Doctailieu.com chia sẻ Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 trường Tiểu học Hòa Hưng 3, Sở GD-ĐT Kiên Giang năm học 2015 - 2016. Đây là đề kiểm tra giữa kì II môn Toán lớp 2 có hướng dẫn chấm điểm kèm theo. Bộ tài liệu giúp các bạn học sinh có thể nắm được những nội dung chính của kì học

ĐỀ THI GIỮA HK 2

Môn: Toán – Năm học 2015 - 2016

1. (1 điểm) Khoanh vào kết quả đúng của các phép nhân sau: 2 x 6 = .... ; 3 x 4 = .... ; 4 x 9 = .... ; 5 x 8 = .... ?

A. 8; 7; 13; 13.             B. 12; 12; 36; 40.            C. 11; 13; 35; 41.               D. 12; 12; 38; 30.

2. (1 điểm) Có 15 cái kẹo chia đều cho 3 bạn. Hỏi mỗi bạn có mấy cái kẹo? Em hãy khoanh vào kết quả đúng dưới đây:

A. 5 cái kẹo.                B. 6 cái kẹo.                   C. 7 cái kẹo.                      D. 8 cái kẹo.

3. (1 điểm) Cho phép nhân 2 x 4 = 8. Em hãy khoanh vào phép chia thích hợp dưới đây:

A. 2 : 4 = 8.

4 : 2 = 8.

B. 8 : 2 = 4.

8 : 4 = 2.

C. 8 : 4 = 4.

4 : 8 = 4.

D. 2 : 4 = 4.

4 : 2 = 4.

4. (1 điểm) Khoanh vào tên gọi đúng của hình bên:

de thi giua hoc ki 2 lop 2 mon toan  - tieu hoc hoa hung 3 nam 2016 anh 1

A. đoạn thẳng.                  B. đường thẳng.               C. đường gấp khúc.              D. Hình chữ nhật.

5. (1 điểm) Hãy khoanh vào hình đã tô màu 1/3 số ô vuông trong những hình dưới đây:

de thi giua hoc ki 2 lop 2 mon toan  - tieu hoc hoa hung 3 nam 2016 anh 2

6. (1 điểm) Một đội làm việc có 20 người được chia đều thành 4 tổ. Hỏi mỗi tổ là một phần mấy? Em hãy khoanh vào kết quả đúng dưới đây:

A. 1/2                                 B. 1/3                             C. 1/4                                D. 1/5

7. (2 điểm) Một đoạn dây đồng được uốn thành hình tam giác như hình vẽ. Tính độ dài đoạn dây đồng đó?

de thi giua hoc ki 2 lop 2 mon toan  - tieu hoc hoa hung 3 nam 2016 anh 3

Bài giải
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

8. (2 điểm) Lớp 2A có 25 học sinh được xếp đều thành 5 tổ. Hỏi mỗi tổ có mấy học sinh?

Bài giải
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

X