Đề thi giữa học kì 2 lớp 9 môn Ngữ Văn Quận Hà Đông năm 2019

Tham khảo đề thi giữa học kì 2 lớp 9 môn Ngữ Văn của phòng giáo dục quận Hà Đông, qua đó nắm được cấu trúc đề và các dạng bài thường gặp.

Mời các em tham khảo đề thi giữa học kì 2 lớp 9 môn Ngữ Văn Quận Hà Đông năm 2019 bao gồm những dạng câu hỏi và bài tập thường gặp, qua đó chuẩn bị cho bài thi giữa kỳ. 

Đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 9 Quận Hà Đông

Câu 1. (7,0 điểm)

Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nguồn cảm hứng vô tận cho sáng tạo nghệ thuật. Một nhà thơ đã viết:

“Bác nằm trong giấc ngủ bình yên 

Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền 

Vẫn biết trời xanh là mãi mãi 

Mà sao nghe nhói ở trong tim!”

(Ngữ văn 9, tập hai, NXB Giáo dục 2017, trang 58) 

a) Khổ thơ trên được trích trong bài thơ nào? Ai là tác giả? Nêu hoàn cảnh sáng tác của bài thơ ấy.(1,0 điểm) 

b) Chỉ ra và nêu rõ tác dụng của biện pháp tu từ trong câu thơ "Mà sao nghe nhói trong tim!” (2,0 điểm) 

c) Viết một đoạn văn quy nạp (khoảng 8-10 câu văn), có sử dụng phép nối và thành phần khởi ngữ (được xác định bằng việc gạch chân và chú thích rõ ràng), trình bày cảm nhận của em về khổ thơ trên. (4,0 điểm) 

Câu 2. (3,0 điểm)

Trong văn bản “Bàn về đọc sách”, tác giả Chu Quang Tiềm có viết: “Học vấn không chỉ là chuyện đọc sách, nhưng đọc sách vẫn là một con đường quan trọng của học vấn”.

Từ những hiểu biết về văn bản và thực tế xã hội, em hãy trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của việc đọc sách với học sinh hiện nay. (không quá nửa trang giấy thi)

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 9 Quận Hà Đông

Câu 1:

Đoạn thơ trích trong bài Viếng lăng Bác của Viễn Phương

Tham khảo các bài mẫu sau để hoàn thành tốt bài tập này:

Câu 2:

Tham khảo bài mẫu:

---------------------------

Trên đây là đề thi giữa học kì 2 lớp 9 môn Ngữ Văn Quận Hà Đông năm 2019 do Đọc tài liệu sưu tầm và tổng hợp. Đừng quên truy cập doctailieu.com để xem thêm nhiều đề thi học kì 2 lớp 9 môn Ngữ Văn khác được Đọc tài liệu cập nhật liên tục nhé! Chúc các em luôn học tốt và đạt kết quả cao!

doctailieu.com
Back to top