Đề thi giáo dục công dân THPT quốc gia năm 2017 chính thức (mã đề 301)

Tải về tham khảo đề thi chính thức môn giáo dục công dân kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 dành cho học sinh lớp 12 ôn luyện. Mã đề 301 gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn đáp án từ câu 81 đến 120 chọn lọc từ bộ đề chính thức của Bộ Giáo dục và đào tạo.

Mời các em học sinh và thầy cô cùng tham khảo đề thi chính thức thi THPT Quốc Gia môn Giáo dục công dân năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo với mã đề 301 (từ câu 81 - 120 trong bộ đề thi chính thức):

đề giáo dục công dân THPT quốc gia năm 2017 mã 301 - 1
đề giáo dục công dân THPT quốc gia năm 2017 mã 301 - 2
đề giáo dục công dân THPT quốc gia năm 2017 mã 301 - 3
đề giáo dục công dân THPT quốc gia năm 2017 mã 301 - 4
 

Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia môn Giáo dục công dân 2017 được sưu tầm có kèm theo đáp án chi tiết, mời các em và thầy cô tham khảo và đối chiếu bài làm của mình tại bảng dưới đây:

học sinh giải đề thi GDCD THPT quốc gia năm 2017 mã đề 301
 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI GDCD THPT QUỐC GIA NĂM 2017

MÃ ĐỀ 301

Câu Đáp án Câu Đáp án
81 B 101 A
82 B 102 C
83 A 103 B
84 D 104 B
85 C 105 C
86 D 106 C
87 C 107 D
88 B 108 C
89 C 109 C
90 D 110 B
91 A 111 B
92 C 112 D
93 C 113 D
94 D 114 D
95 A 115 D
96 D 116 B
97 C 117 B
98 D 118 B
99 B 119 B
100 D 120 D

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đề thi giáo dục công dân THPT quốc gia năm 2017 chính thức (mã đề 301) để xem ở dưới đây
Back to top