Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán trường tiểu học Phú Sơn

Doctailieu.com sưu tầm Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2015 - 2016 trường Tiểu học Phú Sơn, Bến Tre. Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán trường Phú Sơn có đáp án dành cho các con học sinh tham khảo để luyện tập môn Toán để chuẩn bị cho kì thi cuối năm học lớp 1 thật xuất sắc.

TRƯỜNG TH PHÚ SƠN

ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ 2 - LỚP 1

MÔN TOÁN

NĂM: 2015 - 2016

Thời gian: 40 phút

I. PHẦN TRĂC NGHIỆM (3 điểm)

Bài 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (1 điểm)

a) Số bé nhất trong các số sau: 86, 90, 74, 52 là:

A. 74 B. 90 C. 52

c) Số "tám mươi chín" viết là:

A. 98 B. 89 C. 809

Bài 2: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (1 điểm)

Hình vẽ bên có:

de thi cuoi hoc ki 2 lop 1 mon toan truong tieu hoc phu son anh 1

a) Có mấy hình tam giác.

A. 3 B. 4 C. 6

b) Có mấy hình vuông

A. 5 B. 4 C. 6

Bài 3: Đúng ghi Đ sai ghi S (1 điểm)

Số liền sau của 23 là 24 Đề thi cuối học kì 2 môn toán lớp 1

Số liền sau của 84 là 83 Đề thi cuối học kì 2 môn toán lớp 1

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1: (3 điểm)

a) Đặt tính rồi tính:

32 + 42 ; 94 - 21 ; 50 + 38 ; 67 – 3
................... ....................... .................... ....................
................... ....................... .................... ....................
................... ....................... .................... ....................

b) Tính:

27 + 12 – 4 = ............... 38 – 32 + 32 = .....................

25 + 14 = .......... 56– 6+ 7 = .............

Bài 2: Viết câu trả lời vào chỗ chấm cho các câu hỏi sau (1 điểm)

a) Đồng hồ chỉ mấy giờ?

de thi cuoi hoc ki 2 lop 1 mon toan truong tieu hoc phu son anh 2

............... giờ

b) Hằng tuần em đi học vào các ngày: ...................................................


Bài 3: (1 điểm): Viết các số sau: 54, 27, 65, 91

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn ........................................

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé ........................................

Bài 4: Lan cắt được 23 bông hoa. Hà cắt được 15 bông hoa. Hỏi cả hai bạn cắt được bao nhiêu bông hoa? (1 điểm)

Bài 5: Lớp em có 54 học sinh trong đó có 21 học sinh nam. Hỏi lớp em có bao nhiêu học sinh nam? (1 điểm)

X