Đề thi chuyên văn Lê Hồng Phong Nam Định 2017/2018

Tham khảo đề thi môn chuyên Ngữ Văn vào lớp 10 THPT Lê Hồng Phong năm học 2017/2018 tỉnh Nam Định. Đề thi Văn có thời gian làm bài 120 phút.

ĐỀ THI

Phần I. Tiếng Việt (3,0 diểm) 

Câu 1. (1,5 điểm)

Đọc văn bản sau và thực hiện yêu cầu:

 “Mẹ nó đâm nổi giận quơ đũa bếp dọa đánh, nó phải gọi nhưng lại nói trống :
 
- Vô ăn cơm! (1) 

Anh Sáu vẫn ngồi im, giả vờ không nghe, chờ nó gọi “Ba vô ăn cơm”, Con bé cử đứng trong bếp nói vọng ra:

- Cơm chín rồi! (2)
 
Anh cũng không quay lại.”

(Nguyễn Quang Sáng, Chiếc lược ngà)

a. Cho biết thành phần rút gọn ở câu (1) và hàm ý ở câu (2).

b. Khôi phục thành phần được rút gọn ở cầu (1) và viết lại câu (2) thành cầu có nghĩa tường minh. Theo em, sau khi được viết lại, dụng ý của tác giả có bị thay đổi không? Vi sao? 

Câu 2. (1,5 điểm) 

Chỉ ra và nêu hiệu quả của biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ:

“Câu cũng như chiếc lược ngà. 

Sông dải mái tóc cung nga buông hờ”

(Nguyễn Bính, Vài nét Huế) 

Phần II. Đọc - hiểu văn bản (3,0 điểm)

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi :

“Nghệ thuật không đứng ngoài trở về cho ta đường đi, nghệ thuật vào đốt lửa trong lòng chúng ta, khiến chúng ta tự phải bước lên đường ấy. Bắt rể ở cuộc đời hằng ngày của Con người, văn nghệ lại tạo được sự sống cho tâm hồn người. Nghệ thuật mở rộng khả năng của tâm hồn, làm cho con người vui buồn nhiều hơn, yêu thương và căm hờn được nhiều hơn, tai mắt biết nhìn, biết nghe thêm tế nhị, sống được nhiều hơn".

(Nguyễn Đình Thi, Tiếng nói của văn nghệ, Ngữ văn 9, tập hai, NXB Giáo dục, 2016, tr 15)

Câu 1. (0,5 điểm)

Phương thức biểu đạt chính trong đoạn văn là gì? 

Câu 2. (1,0 điểm)

Theo tác giả, nghệ thuật có những vai trò gi? 

Câu 3. (1,5 điểm)

Em hiểu nghĩa của câu văn: “Nghệ thuật không đứng ngoài trở về cho ta đường đi, nghệ thuật vào đốt lửa trong lòng chúng ta, khiến chúng ta tự phải bước lên đường ấy." như thế nào ?

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đề thi chuyên văn Lê Hồng Phong Nam Định 2017/2018 để xem ở dưới đây
Back to top