Đề thi chính thức môn địa lý THPT quốc gia năm 2017 mã đề 307 (có đáp án)

Download miễn phí đề thi môn Địa lý Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 có kèm theo đáp án chính thức mã đề 307. Tài liệu giúp học sinh lớp 12 làm quen với dạng đề và hỗ trợ ôn luyện kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia chính thức sắp tới.

ĐỀ THI ĐỊA LÝ KỲ THI THPT QUỐC GIA 2017 - MÃ ĐỀ THI 307

đề thi địa lý THPT quốc gia năm 2017 mã đề 307 (1)
đề thi địa lý THPT quốc gia năm 2017 mã đề 307 (2)
đề thi địa lý THPT quốc gia năm 2017 mã đề 307 (3)
đề thi địa lý THPT quốc gia năm 2017 mã đề 307 (4)
đề thi địa lý THPT quốc gia năm 2017 mã đề 307 (5)
 

Trên đây là đề thi chính thức môn Địa lý mã đề 307 kỳ thi Trung học phổ thông năm 2017 vừa qua, các em có thể tham khảo thêm đáp án gợi ý được công bố bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo sau đây:

học sinh giải đề thi địa lý THPT năm 2017 mã đề 307
 

ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 307 - MÔN ĐỊA LÝ KỲ THI THPTQG NĂM 2017

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

41

C

61

B

42

B

62

C

43

D

63

C

44

D

64

D

45

C

65

D

46

A

66

D

47

C

67

C

48

A

68

B

49

B

69

B

50

B

70

B

51

B

71

C

52

D

72

A

53

A

73

D

54

B

74

A

55

A

75

D

56

D

76

D

57

A

77

C

58

B

78

C

59

B

79

A

60

C

80

A

Chúc các sĩ tử ôn tập và hoàn thành tốt kỳ thi sắp tới nhé !

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đề thi chính thức môn địa lý THPT quốc gia năm 2017 mã đề 307 (có đáp án) để xem ở dưới đây
Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Địa THPT Yên Phong số 1

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Địa lý của trường THPT Yên Phong số 1 dành cho các em học lớp 12 tham khảo.

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Địa chuyên Nguyễn Trãi lần 2

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Địa có đáp án của trường THPT chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương lần 2 dành cho các em học sinh 12 tham khảo.

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Địa chuyên Nguyễn Trãi

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Địa có đáp án của trường THPT chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương dành cho các em học sinh 12 tham khảo.

Back to top