Đề thi thử môn Sinh tốt nghiệp thpt trường Chuyên KHTN – Hà Nội lần 2 năm 2018

Đề thi thử môn Sinh THPT năm 2018 có đáp án của trường Chuyên KHTN – Hà Nội theo đúng cấu trúc mới của bộ GD&ĐT.

Đề thi

Đề thi thử môn Sinh thptqg năm 2018 trường Chuyên KHTN – Hà Nội trang 1
Đề thi thử môn Sinh thptqg năm 2018 trường Chuyên KHTN – Hà Nội trang 2
Đề thi thử môn Sinh thptqg năm 2018 trường Chuyên KHTN – Hà Nội trang 3
Đề thi thử môn Sinh thptqg năm 2018 trường Chuyên KHTN – Hà Nội trang 4
Đề thi thử môn Sinh thptqg năm 2018 trường Chuyên KHTN – Hà Nội trang 5
Đề thi thử môn Sinh thptqg năm 2018 trường Chuyên KHTN – Hà Nội trang 6
Đề thi thử môn Sinh thptqg năm 2018 trường Chuyên KHTN – Hà Nội trang 7

Đáp án Đề thi thử môn Sinh thptqg năm 2018 trường Chuyên KHTN – Hà Nội

Đáp án Đề thi thử môn Sinh thptqg năm 2018 trường Chuyên KHTN – Hà Nội trang 1
Đáp án Đề thi thử môn Sinh thptqg năm 2018 trường Chuyên KHTN – Hà Nội trang 2
Đáp án Đề thi thử môn Sinh thptqg năm 2018 trường Chuyên KHTN – Hà Nội trang 3
 

 

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Sinh Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương lần 2

Tham khảo đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Sinh Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương lần 2 mã đề 201 với 40 câu trắc nghiệm trong thời gian làm bài 60 phút.

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp môn Sinh 2020 trường THPT Quế Võ 3

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Sinh có đáp án của trường THPT Quế Võ 3 - Bắc Ninh dành cho các em học sinh 12 tham khảo.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Sinh lần 2 trường ĐHQGHN

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Sinh trường ĐHQGHN lần 2 chi tiết dành cho các em học sinh lớp 12 tham khảo.

Back to top