Đề sinh thi thử THPT Trần Phú huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc năm 2018

Tải về miễn phí mẫu đề thi thử môn Sinh học kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 trường THPT Trần Phú, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Tài liệu đề sinh thi thử THPT trường Trần Phú có kèm đáp án chi tiết giúp học sinh dễ dàng đối chiếu kết quả.

Mẫu đề thi thử môn Sinh học năm 2018 của trường THPT Trần Phú, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc vẫn dưới dạng trắc nghiệm khách quan bao gồm 40 câu hỏi lựa chọn đáp án đúng, thời gian quy định phải hoàn thành đề thi này là 50 phút, không kể thời gian giao đề.

Câu 90: Nhân tố tiến hóa nào sau đây là nhân tố tiến hóa có hướng?

A. Giao phối không ngẫu nhiên.                   B. Đột biến.                  C. Di nhập gen.                  D. Yếu tố ngẫu nhiên.

Câu 91: Dạng đột biến nào sau đây thường làm giảm khả năng sinh sản của thể đột biến?

A. Mất đoạn.                                                 B. Đảo đoạn.                C. Chuyển đoạn.                D. Lặp đoạn.

Câu 92: Phitocrom là

A.    sắc tố cảm nhận quang chu kỳ.
B.    chất trung gian hóa học trong truyền xung thần kinh.
C.    thành phần cấu tạo của hạt phấn.
D.    enzim thực hiện quá trình quang phân li nước.

Câu 93: Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về sự biến động số lượng cá thể trong quần thể?

A.    Nhân tố sinh thái hữu sinh là nhân tố không phụ thuộc vào mật độ quần thể.
B.    Ở chim, sự cạnh tranh nơi làm tổ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.
C.    Biến động không theo chu kỳ do các nhân tố môi trường biến động có tính chu kỳ.
D.    Khí hậu là nhân tố vô sinh ảnh hưởng ít nhất lên quần thể.

Câu 94: Trong các đặc trưng của quần thể, đặc trưng phản ánh mức độ sử dụng nguồn sống của môi trường là

A. nhóm tuổi.                               B. kiểu phân bố.                                C. mật độ.                               D. tỉ lệ giới tính.

Câu 95: Ở một loài thú, tính trạng màu mắt do một gen có 2 alen trội lặn hoàn toàn quy định. Phép lai 1: lai con cái mắt nâu với con đực mắt xanh thu được đời con 50% con cái mắt xanh và 50% con đực mắt nâu. Phép lai 2: lai con cái mắt xanh với con đực mắt nâu thu được F1. Kết quả nào sau đây có thể phù hợp với kết quả F1 của phép lai 2?

A.    25% đực mắt xanh : 25% đực mắt nâu : 25% cái mắt xanh : 25% cái mắt nâu.
B.    100% mắt nâu.
C.    75% mắt xanh : 25% mắt nâu.
D.    50% cái mắt nâu : 50% đực mắt xanh.

Chi tiết đề thi thử THPTQG năm 2018 môn Sinh học trường THPT Trần Phú, Vĩnh Phúc (Mã đề 301)

đề sinh thi thử THPT Trần Phú, Vĩnh Phúc năm 2018 (1)
đề sinh thi thử THPT Trần Phú, Vĩnh Phúc năm 2018 (2)
đề sinh thi thử THPT Trần Phú, Vĩnh Phúc năm 2018 (3)
đề sinh thi thử THPT Trần Phú, Vĩnh Phúc năm 2018 (4)

Đáp án đề Sinh thi thử trường THPT Trần Phú, Vĩnh Phúc năm 2018

đáp án đề sinh thi thử THPT Trần Phú, Vĩnh Phúc năm 2018
Chúc các em hoàn thành xuất sắc kỳ thi THPT sắp tới !

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đề sinh thi thử THPT Trần Phú huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc năm 2018 để xem ở dưới đây
Đề thi thử môn Sinh THPTQG trường THPT Ngô Sĩ Liên - Bắc Giang năm 2019

Đề thi thử môn Sinh THPT năm 2019 trường THPT Ngô Sĩ Liên - Bắc Giang lần 1 kèm đáp án chi tiết, các em tham khảo để chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia 2019.

Đề thi thử môn Sinh THPT năm 2019 trường THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh

Đề thi thử THPT môn Sinh năm 2019 trường THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh, tham khảo để rèn luyện kỹ năng, kiến thức và nâng cao tốc độ làm bài.

Đề thi thử môn Sinh THPT năm 2019 trường THPT Nguyễn Thị Giang - Vĩnh Phúc lần 1

Đề thi thử môn Sinh THPT năm 2019 trường THPT Nguyễn Thị Giang - Vĩnh Phúc lần 1 kèm đáp án chi tiết, tài liệu ôn thi hữu ích cho học sinh lớp 12.

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu