Đề KTCL lần 2 môn Toán lớp 12 năm 2020 của trường Lương Thế Vinh Hà Nội

Đáp án tất cả các mã đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 của trường Lương Thế Vinh Hà Nội lần thứ 2 dành cho các em học sinh lớp 12 tham khảo.
Mục lục nội dung

Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) vừa diễn ra kỳ thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Toán với 4 mã đề thi khảo sát chất lượng dành cho các em học sinh lớp 12. Cùng Đọc tài liệu tham khảo em nhé!

Chi tiết các mã đề thi như sau:

Đề thi

Mã đề 261

đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán Lương Thế Vinh lần 2 mã 261 trang 1
đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán Lương Thế Vinh lần 2 mã 261 trang 2
đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán Lương Thế Vinh lần 2 mã 261 trang 3
đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán Lương Thế Vinh lần 2 mã 261 trang 4
đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán Lương Thế Vinh lần 2 mã 261 trang 5
đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán Lương Thế Vinh lần 2 mã 261 trang 6

Mã đề 262

đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán Lương Thế Vinh lần 2 mã 262 trang 1
đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán Lương Thế Vinh lần 2 mã 262 trang 2
đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán Lương Thế Vinh lần 2 mã 262 trang 3
đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán Lương Thế Vinh lần 2 mã 262 trang 4
đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán Lương Thế Vinh lần 2 mã 262 trang 5
đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán Lương Thế Vinh lần 2 mã 262 trang 6

Mã đề 263

đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán Lương Thế Vinh lần 2 mã 263 trang 1
đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán Lương Thế Vinh lần 2 mã 263 trang 2
đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán Lương Thế Vinh lần 2 mã 263 trang 3
đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán Lương Thế Vinh lần 2 mã 263 trang 4
đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán Lương Thế Vinh lần 2 mã 263 trang 5
đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán Lương Thế Vinh lần 2 mã 263 trang 6

Mã đề 264

đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán Lương Thế Vinh lần 2 mã 264 trang 1
đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán Lương Thế Vinh lần 2 mã 264 trang 2
đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán Lương Thế Vinh lần 2 mã 264 trang 3
đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán Lương Thế Vinh lần 2 mã 264 trang 4
đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán Lương Thế Vinh lần 2 mã 264 trang 5
đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán Lương Thế Vinh lần 2 mã 264 trang 6

Đáp án

Đáp án mã đề thi 261

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1C2B3D4B5A
6D7C8C9A10A
11D12A13C14D15A
16B17D18B19B20C
21B22D23B24C25C
26D27D28A29A30B
31B32C33D34B35C
36D37C38A39A40D
41D42D43D44C45D
46A47B48B49D50A

Đáp án mã đề thi 262

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1A2C3D4C5D
6A7A8D9B10C
11D12C13D14A15C
16C17B18A19A20C
21A22D23C24B25B
26D27B28C29D30A
31B32D33C34C35D
36A37D38B39A40D
41B42B43D44D45C
46A47D48D49C50A

Đáp án mã đề thi 263

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1D2A3D4D5A
6D7B8D9C10A
11A12D13B14C15B
16C17A18A19A20C
21C22D23D24B25D
26C27A28A29A30C
31D32A33C34D35A
36C37B38A39C40A
41D42A43A44C45D
46D47C48B49C50C

Đáp án mã đề thi 264

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1B2A3B4A5A
6A7C8A9A10C
11D12B13D14C15B
16A17A18B19D20B
21B22C23A24D25C
26A27C28B29C30D
31A32B33D34C35A
36B37B38D39C40D
41A42D43D44D45C
46D47A48A49B50C
Cập nhật ngày 17/06/2020 - Tác giả: Huyền Chu
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM