Đề KTCL lần 2 môn Toán lớp 12 năm 2020 của trường Lương Thế Vinh Hà Nội

Đáp án tất cả các mã đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 của trường Lương Thế Vinh Hà Nội lần thứ 2 dành cho các em học sinh lớp 12 tham khảo.

Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) vừa diễn ra kỳ thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Toán với 4 mã đề thi khảo sát chất lượng dành cho các em học sinh lớp 12. Cùng Đọc tài liệu tham khảo em nhé!

Chi tiết các mã đề thi như sau:

Đề thi

Mã đề 261

đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán Lương Thế Vinh lần 2 mã 261 trang 1
đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán Lương Thế Vinh lần 2 mã 261 trang 2
đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán Lương Thế Vinh lần 2 mã 261 trang 3
đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán Lương Thế Vinh lần 2 mã 261 trang 4
đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán Lương Thế Vinh lần 2 mã 261 trang 5
đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán Lương Thế Vinh lần 2 mã 261 trang 6
 

Mã đề 262

đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán Lương Thế Vinh lần 2 mã 262 trang 1
đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán Lương Thế Vinh lần 2 mã 262 trang 2
đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán Lương Thế Vinh lần 2 mã 262 trang 3
đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán Lương Thế Vinh lần 2 mã 262 trang 4
đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán Lương Thế Vinh lần 2 mã 262 trang 5
đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán Lương Thế Vinh lần 2 mã 262 trang 6
 

Mã đề 263

đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán Lương Thế Vinh lần 2 mã 263 trang 1
đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán Lương Thế Vinh lần 2 mã 263 trang 2
đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán Lương Thế Vinh lần 2 mã 263 trang 3
đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán Lương Thế Vinh lần 2 mã 263 trang 4
đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán Lương Thế Vinh lần 2 mã 263 trang 5
đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán Lương Thế Vinh lần 2 mã 263 trang 6
 

Mã đề 264

đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán Lương Thế Vinh lần 2 mã 264 trang 1
đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán Lương Thế Vinh lần 2 mã 264 trang 2
đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán Lương Thế Vinh lần 2 mã 264 trang 3
đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán Lương Thế Vinh lần 2 mã 264 trang 4
đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán Lương Thế Vinh lần 2 mã 264 trang 5
đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán Lương Thế Vinh lần 2 mã 264 trang 6
 

Đáp án

Đáp án mã đề thi 261

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 C 2 B 3 D 4 B 5 A
6 D 7 C 8 C 9 A 10 A
11 D 12 A 13 C 14 D 15 A
16 B 17 D 18 B 19 B 20 C
21 B 22 D 23 B 24 C 25 C
26 D 27 D 28 A 29 A 30 B
31 B 32 C 33 D 34 B 35 C
36 D 37 C 38 A 39 A 40 D
41 D 42 D 43 D 44 C 45 D
46 A 47 B 48 B 49 D 50 A

Đáp án mã đề thi 262

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 A 2 C 3 D 4 C 5 D
6 A 7 A 8 D 9 B 10 C
11 D 12 C 13 D 14 A 15 C
16 C 17 B 18 A 19 A 20 C
21 A 22 D 23 C 24 B 25 B
26 D 27 B 28 C 29 D 30 A
31 B 32 D 33 C 34 C 35 D
36 A 37 D 38 B 39 A 40 D
41 B 42 B 43 D 44 D 45 C
46 A 47 D 48 D 49 C 50 A

Đáp án mã đề thi 263

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 D 2 A 3 D 4 D 5 A
6 D 7 B 8 D 9 C 10 A
11 A 12 D 13 B 14 C 15 B
16 C 17 A 18 A 19 A 20 C
21 C 22 D 23 D 24 B 25 D
26 C 27 A 28 A 29 A 30 C
31 D 32 A 33 C 34 D 35 A
36 C 37 B 38 A 39 C 40 A
41 D 42 A 43 A 44 C 45 D
46 D 47 C 48 B 49 C 50 C

Đáp án mã đề thi 264

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 B 2 A 3 B 4 A 5 A
6 A 7 C 8 A 9 A 10 C
11 D 12 B 13 D 14 C 15 B
16 A 17 A 18 B 19 D 20 B
21 B 22 C 23 A 24 D 25 C
26 A 27 C 28 B 29 C 30 D
31 A 32 B 33 D 34 C 35 A
36 B 37 B 38 D 39 C 40 D
41 A 42 D 43 D 44 D 45 C
46 D 47 A 48 A 49 B 50 C

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đề KTCL lần 2 môn Toán lớp 12 năm 2020 của trường Lương Thế Vinh Hà Nội để xem ở dưới đây
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2020 trường chuyên Biên Hòa

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán của trường THPT chuyên Biên Hòa (Hà Nam) giúp em ôn luyện thi tại nhà môn Toán tốt hơn.

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 số 1 của VTV7

Chi tiết đề thi và đáp án thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 số 1 của VTV7 chương trình chinh phục kì thi.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2020 lần 2 của trường THPT Thị xã Quảng Trị

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2020 lần 2 của trường THPT thị xã Quảng Trị theo chuẩn cấu trúc đề thi của Bộ GD&ĐT.

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu