Đề kiểm tra môn Toán, Tiếng Việt 1 Học kỳ I lớp 1 năm 2012 - 2013, Trường tiểu học Gia Hòa

Bộ Đề kiểm tra môn Toán, Tiếng Việt Học kỳ I lớp 1 năm 2012 - 2013 - Trường tiểu học Gia Hòa, tỉnh Hải Dương bao gồm đề thi môn Toán và đề thi môn Tiếng Việt. Hi vọng tài liệu bộ đề này giúp các con học sinh lớp 1 ôn tập và củng cố kiến thức đã học, ôn thi học kì 1 đạt hiệu quả cao

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 môn Toán

TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA HÒA
Họ tên: .................................
Lớp 1: .................................

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ 1
NĂM HỌC 2012 - 2013

MÔN: TOÁNBài 1. Viết các số: 5, 8, 3, 0, 10

a) Theo thứ tự từ lớn đến bé: .........................................................................................

b) Theo thứ tự từ bé đến lớn: .........................................................................................

Bài 2. Tính

 de kiem tra mon toan, tieng viet 1 hoc ky i lop 1 nam 2012 - 2013 anh 1

b) 2+ 2 + 5 = ........ 8 + 0 - 6 = .............

10 - 1 - 0 = ........ 4 + 6 – 7 = .............

Bài 3. Trong chỗ ... là số ?

5 = 3 + ....... 4 = ..... - 1

9 - 8 > ......... 5 + 4 < ........

Bài 4. Điền dấu <, >, = vào ô trống

 de kiem tra mon toan, tieng viet 1 hoc ky i lop 1 nam 2012 - 2013 anh 2

Bài 5. Viết phép tính thích hợp vào ô tương ứng

a, Mai: 5 điểm mười, Vân: 4 điểm mười. Cả Mai và Vân: ... điểm mười?

de kiem tra mon toan, tieng viet 1 hoc ky i lop 1 nam 2012 - 2013anh 3
b) Có: 8 quả táo, Cho đi: 2 quả táo. Còn lại: ...quả táo?

de kiem tra mon toan, tieng viet 1 hoc ky i lop 1 nam 2012 - 2013 anh 4


6. Số?

Hình vẽ bên có: ..........hình vuông; ..........hình tam giác

7. Điền số và dấu thích hợp để được phép tính đúng

de kiem tra mon toan, tieng viet 1 hoc ky i lop 1 nam 2012 - 2013 anh 5

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt

TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA HÒA
Họ tên: .................................
Lớp 1: .................................

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ 1
NĂM HỌC 2012 - 2013

MÔN: TIẾNG VIỆT

A - KIỂM TRA ĐỌC

I - Đọc thành tiếng

1 - Đọc vần: Giáo viên chỉ cho học sinh đọc 5 vần bất kì trong các vần sau:

de kiem tra mon toan, tieng viet 1 hoc ky i lop 1 nam 2012 - 2013 anh 6
2 - Đọc từ ngữ: Giáo viên chỉ cho học sinh đọc 5 từ ngữ bất kì trong các từ ngữ sau:

de kiem tra mon toan, tieng viet 1 hoc ky i lop 1 nam 2012 - 2013 anh 7
3 - Đọc câu: Giáo viên chỉ cho học sinh đọc 2 trong những câu sau:

Đàn chim én bay về phương nam tránh rét.
Cánh đồng ven sông vàng xuộm màu hoa cải.
Đàn bướm đang bay lượn trong vườn.
Trên cành cây, chim hót líu lo.
II - Đọc hiểu

1 - Chọn vần thích hợp điền vào chỗ chấm: iên hay yên:

v............ phấn ..........ngựa đàn k..................

2 - Nối ô chữ cho phù hợp:

 de kiem tra mon toan, tieng viet 1 hoc ky i lop 1 nam 2012 - 2013 anh 8

B - KIỂM TRA VIẾT

GV đọc cho HS viết:

- ai, inh, êm, ương, au, uôi, ôt, eng, ang, yêu.

- cánh buồm, sao đêm, rửa mặt, con đường.

- Ai trồng cây

Người đó có tiếng hát

Trên vòm cây

Chim hót lời mê say.

X