Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 trường tiểu học Phương Hưng

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 trường tiểu học Phương Hưng năm học 2011-2012 nằm trong bộ đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán 1 dành cho các thầy cô và bố mẹ tải miễn phí để dành cho các con củng cố kiến thức, rèn luyện các dạng bài nhuần nhuyễn và quen thuộc chuẩn bị cho kì thi cuối kì quan trọng.

Lớp: 1...

Họ và tên:.......................................

BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

MÔN TOÁN - LỚP 1

NĂM HỌC: 2011 - 2012

 

Câu 1: (1 điểm) Số?

 de kiem tra giua hoc ki 1 mon toan lop 1 truong tieu hoc phuong hung anh 1

Câu 2: (1,5 điểm)

 de kiem tra giua hoc ki 1 mon toan lop 1 truong tieu hoc phuong hung anh 2

Câu 3: (1,5 điểm) Số?

 de kiem tra giua hoc ki 1 mon toan lop 1 truong tieu hoc phuong hung anh 3

b) 7 <........< 9 10 > ......... 2 < ...... < .......

Câu 4: (2 điểm) Tính:

 de kiem tra giua hoc ki 1 mon toan lop 1 truong tieu hoc phuong hung anh 4

Câu 5: (1 điểm) Tính:

a) 1 + 2 + 0 = .......... 2 + 1 + 2 = ............

b) 3 + 1 + 1 = .......... 1 + 4 + 0 = .............

Câu 6: (2 điểm) Viết phép tính thích hợp:

 de kiem tra giua hoc ki 1 mon toan lop 1 truong tieu hoc phuong hung anh 5

Câu 7: (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

 de kiem tra giua hoc ki 1 mon toan lop 1 truong tieu hoc phuong hung anh 6

Có ..............hình vuông

Có.............. tam giác

X