Đề kiểm tra cuối học kỳ I môn Tiếng Việt lớp 1 trường Tiểu học Đại Lãnh 2 năm 2014 - 2015

Doctailieu.com sưu tầm và chi sẻ Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2014 - 2015 - Tiểu học Đại Lãnh 2. Đây là đề thi học kì I môn Tiếng Việt nhằm khảo sát chất lượng học sinh lớp 1 sau khi hoàn thành học phần học kì I. Đề thi có đáp án kèm theo giúp các em học sinh lớp 1 tự luyện tập và kiểm tra

Trường tiểu học Đại Lãnh 2

Lớp:...........................

Họ và Tên :…………………

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1

NĂM HỌC: 2014-2015

Môn: Tiếng Việt 1 (Phần đọc)

Thời gian làm bài: 40 phút


a) Đọc thành tiếng các vần sau:

uôn, iêng, om, an, êm

b) Đọc thành tiếng các từ ngữ:

tháng tám, nhà trường, ngọn gió, con kiến

c) Đọc thành tiếng câu sau:

Cái gì cao lớn lênh khênh

Đứng mà không tựa, ngã kềnh ngay ra?

d) Nối ô chữ cho phù hợp:

de kiem tra cuoi hoc ky i mon tieng viet lop 1 truong tieu hoc dai lanh 2 nam 2014 - 2015 anh 1

đ. Điền vần:

Điền vần: iêu hay yêu?

s.... nhân;..... quý

Điền vần: inh hay ênh?

học s......; dòng k.....

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1

Câu a: (2 điểm – đọc đúng mỗi vần 0.4 điểm)

Học sinh đọc đúng , to, rõ ràng đảm bảo thời gian quy định đọc được 3 vần trở lên đánh giá đạt chuẩn kiến thức kĩ năng.

Học sinh đọc được 2 vần đánh giá chưa đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng.

Câu b: (2 điểm – đọc đúng mỗi từ 0.5 điểm)

Học sinh đọc đúng , to, rõ ràng đảm bảo thời gian quy định đọc được 2 từ trở lên đánh giá đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng, kĩ năng.

Học sinh đọc được dưới 2 từ đánh giá chưa đạt chuẩn kiến thức.

Câu c: (2 điểm – đọc đúng mỗi câu 1 diểm)

Học sinh đọc đúng, to, rõ ràng đảm bảo thời gian quy định đọc được 2 câu trở lên đánh giá đạt chuẩn kiến thức,kĩ năng

Học sinh đọc được dưới 2 câu đánh giá chưa đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng.

Câu d: (2 điểm – nối đúng mỗi cặp từ 0.5 diểm)

de kiem tra cuoi hoc ky i mon tieng viet lop 1 truong tieu hoc dai lanh 2 nam 2014 - 2015 anh 2

Học sinh nối đúng 3 cặp từ trở lên đánh giá đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng.

Học sinh nối được dưới 3 cặp từ đánh giá chưa đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng.

Câu đ: (2 điểm – Điền đúng mỗi vần 0.5 diểm)

Điền vần: iêu hay yêu?

siêu nhân; yêu quý

+ Điền vần: inh hay ênh?

học sinh; dòng kênh

Học sinh điền đúng 2 vần trở lên đánh giá đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng.

Học sinh nối được dưới 2 vần đánh giá chưa đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng

Lưu ý: Đánh giá toàn bài của học sinh nếu làm đạt từ 50% trở lên thì được đánh giá là "Hoàn thành", dưới 50% thì đánh giá là "Chưa hoàn thành".

X