Đề cương ôn thi môn tiếng Anh lớp 2 học kỳ 1 năm học 2016 - 2017

Doctailieu.com tổng hợp Đề cương ôn thi môn tiếng Anh lớp 2 học kỳ 1 năm học 2016 - 2017. Bộ đề cương nhằm giúp các em học sinh lớp 2 ôn tập, chuẩn bị tinh thần cũng như kiến thức tốt nhất về môn tiếng Anh trước khi bước vào kì thi kết thúc học kì 1 chính thức sắp tới.

Test 1

 1. Choose the best word:

Pillow       Blanket         Candy         Raining          Stop      Police officer

de cuong on thi mon tieng anh lop 2 hoc ky 1 nam hoc 2016 - 2017 anh 1                        

 1. It’s my…………. 2. I’m…………. 3. It’s…………..
 2. pillow                   a. cold                                     a. raining
 3. blanket                b. hot                                       b. snowing
 4. candy c. wet c. sunny

de cuong on thi mon tieng anh lop 2 hoc ky 1 nam hoc 2016 - 2017 anh 2

 1. Have some……….. 5. He’s a……………….
 2. noodles a. doctor
 3. chicken b. farmer
 4. chips c. police officer
 • Unscramble

1.             ‘s /    snowing     /      It

 de cuong on thi mon tieng anh lop 2 hoc ky 1 nam hoc 2016 - 2017 anh 3

              ………………………………………………………

2.      some/       have/           soup

 

de cuong on thi mon tieng anh lop 2 hoc ky 1 nam hoc 2016 - 2017 anh 4              

………………………………………………………

3.      want/      I/            ice cream

 

de cuong on thi mon tieng anh lop 2 hoc ky 1 nam hoc 2016 - 2017 anh 5

          ………………………………………………………

4.       It/   my/    pillow/ ’s    /No.

 

de cuong on thi mon tieng anh lop 2 hoc ky 1 nam hoc 2016 - 2017 anh 6

              ………………………………………………………

5.      She/      doctor/       ’s/      a

 

              ……………………………………………………….

 1. Write:
 2. Nhanh lên nào!

…………………………………………………………………………

 1. Đèn xanh. Đi thôi

…………………………………………………………………………

 1. Đó là cái gối của tôi

…………………………………………………………………………

 1. Tôi đói

…………………………………………………………………………

X