Đề Anh thi thử THPT quốc gia năm 2018 trường Hàn Thuyên, Bắc Ninh

Đề Tiếng Anh thi thử trung học phổ thông Quốc Gia sưu tầm năm 2018 của trường THPT Hàn Thuyên, tỉnh Bắc Ninh. Tài liệu đề thi thử môn Tiếng Anh THPT quốc gia mới nhất do trường Hàn Thuyên biên soạn bao gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm chọn đáp án đúng hệ thống kiến thức cơ bản nhất cho học sinh ôn tập.

học sinh trường hàn thuyên làm đề Anh thi thử THPT quốc gia 2018
 

ĐỀ TIẾNG ANH THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018

TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN, TỈNH BẮC NINH


 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ TIẾNG ANH THPT QUỐC GIA 2018

THPT HÀN THUYÊN, BẮC NINH

Câu 1. C

Câu 11. A

Câu 21. B

Câu 31. D

Câu 41. B

Câu 2. B

Câu 12. D

Câu 22. A

Câu 32. C

Câu 42. D

Câu 3. C

Câu 13. C

Câu 23. C

Câu 33. A

Câu 43. C

Câu 4. B

Câu 14. B

Câu 24. A

Câu 34. B

Câu 44. B

Câu 5. D

Câu 15. C

Câu 25. B

Câu 35. C

Câu 45. A

Câu 6. B

Câu 16. A

Câu 26. A

Câu 36. A

Câu 46. D

Câu 7. C

Câu 17. C

Câu 27. C

Câu 37. B

Câu 47. C

Câu 8. A

Câu 18. C

Câu 28. D

Câu 38. B

Câu 48. A

Câu 9. A

Câu 19. D

Câu 29. D

Câu 39. A

Câu 49. A

Câu 10. B

Câu 20. C

Câu 30. A

Câu 40. D

Câu 50. B

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đề Anh thi thử THPT quốc gia năm 2018 trường Hàn Thuyên, Bắc Ninh để xem ở dưới đây
Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Anh chuyên Nguyễn Trãi lần 2

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Anh chuyên Nguyễn Trãi tỉnh Hải Dương lần 2 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Anh chuyên Nguyễn Trãi lần 1

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Anh chuyên Nguyễn Trãi tỉnh Hải Dương lần 1 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp môn Anh 2020 trường THPT Lý Thường Kiệt

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Anh có đáp án của trường THPT Lý Thường Kiệt dành cho các em học sinh 12 tham khảo.

Back to top