Dạy bé cách nhận biết các phần bằng nhau thật đơn giản

Những câu hỏi đơn giản bằng hình ảnh giúp bạn dạy bé cách nhận biết các phần bằng nhau một cách dễ dàng, từ đó làm tiền đề cho trẻ phát triển toàn diện tư duy cuộc sống, những cách nhìn đa diện khác nhau về cùng một giá trị... Bạn có thể tải trọn bộ câu hỏi tham khảo để dạy con thật dễ dàng.

DẠY BÉ CÁCH NHẬN BIẾT CÁC PHẦN BẰNG NHAU

 

Câu hỏi 1: Trong các hình dưới đây, hình nào được chia thành các phần bằng nhau?

 day be cach nhan biet cac phan bang nhau that don gian

A. Hình 1, hình 3, hình 4
B. Hình 1, hình 2, hình 3
C. Hình 2, hình 3, hình 4

Câu hỏi 2: Bé xem các hình sau đây, hình nào không được chia thành các phần bằng nhau?

 day be cach nhan biet cac phan bang nhau that don gian

A. Hình 1, hình 3, hình 2
B. Hình 1, hình 3, hình 4
C. Hình 2, hình 3, hình 4

Câu hỏi 3: Bé hãy cho biết, hình được chia thành các phần bằng nhau nằm ở vị trí nào? (Ôn lại bài tập xác định vị trí)

 day be cach nhan biet cac phan bang nhau that don gian

A. Ngoài cùng bên tay phải
B. Ngoài cùng bên tay trái
C. Hình tròn nằm giữa hình tam giác và hình chữ nhật
D. Hình chữ nhật nằm giữa hình tròn và hình tam giác

Câu hỏi 4: Trong hình sau đây, có mấy hình được chia thành các phần bằng nhau? Là những hình nào?

 day be cach nhan biet cac phan bang nhau that don gian

A. 3 hình: hình 1, 2, 3
B. 2 hình: hình 1, 2, 4
C. 4 hình: hình 1, 2, 3, 4
D. 1 hình: hình 2

Câu hỏi 5: Hình được chia thành các phần bằng nhau có màu gì? (Ôn tập về phân biệt màu sắc)

 day be cach nhan biet cac phan bang nhau that don gian

A. Màu xanh, màu hồng
B. Màu tím, màu hồng
C. Màu xanh, màu da cam
D. Màu tím, màu da cam

X