Đâu là trở ngại chủ quan ảnh hưởng đến thắng lợi của XHCN & Đông Âu?

Xuất bản: 09/06/2020 - Tác giả:

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Đâu là trở ngại chủ quan ảnh hưởng đến thắng lợi của XHCN & Đông Âu?

A. Sự phá hoại của các thế lực phản động.

B. Rập khuôn, giáo điều theo mô hình xây dựng XHCN ở Liên Xô.

C. Chưa đảm bảo đầy đủ sự công bằng xã hội và quyền dân chủ của nhân dân.

D. Sự trì trệ, thiếu năng động trước những biến động của tình hình thế giới.

Trả lời

Đáp án: B

trở ngại chủ quan ảnh hưởng đến thắng lợi của XHCN & Đông Âu là rập khuôn, giáo điều theo mô hình xây dựng XHCN ở Liên Xô.

Trên đây là đáp án và giải thích chi tiết cho câu hỏi Đâu là trở ngại chủ quan ảnh hưởng đến thắng lợi của XHCN & Đông Âu? giúp các em ôn tập kiến thức. Để luyện tập thêm, các em có thể tham gia làm bài tập trắc nghiệm sử 9 với các câu hỏi hay đã được ĐọcTàiLiệu biên soạn hoặc có thể tham khảo thêm một số câu hỏi tiếp theo:

Các câu hỏi liên quan

Chúc các em học tập tốt và đạt được những kết quả cao.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM