Đáp án và thang điểm đề thi Toán vào lớp 10 TP Hồ Chí Minh năm 2018

Đáp án và thang điểm từng câu đề thi môn Toán vào lớp 10 năm 2018 chính thức của sở GD&DT TP Hồ Chí Minh.

Đề thi.

Đề thi Toán vào lớp 10 TP Hồ Chí Minh năm 2018 trang 1

Đề thi Toán vào lớp 10 TP Hồ Chí Minh năm 2018 trang 2
 

Đáp án đề thi môn Toán vào lớp 10 TP Hồ Chí Minh năm 2018

Bài 1.

Đáp án bài 1 đề thi Toán vào lớp 10 TP Hồ Chí Minh năm 2018
 

Bài 2.

Đáp án bài 2 đề thi Toán vào lớp 10 TP Hồ Chí Minh năm 2018
 

Bài 3.

Đáp án bài 3 đề thi Toán vào lớp 10 TP Hồ Chí Minh năm 2018
 

Bài 4

Đáp án bài 4 đề thi Toán vào lớp 10 TP Hồ Chí Minh năm 2018
 

Bài 5

Đáp án bài 5 đề thi Toán vào lớp 10 TP Hồ Chí Minh năm 2018
 

Bài 6

Đáp án bài 6 đề thi Toán vào lớp 10 TP Hồ Chí Minh năm 2018
 

Bài 7

Đáp án bài 7 đề thi Toán vào lớp 10 TP Hồ Chí Minh năm 2018
 

Bài 8

Đáp án bài 8 đề thi Toán vào lớp 10 TP Hồ Chí Minh năm 2018
 

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đáp án và thang điểm đề thi Toán vào lớp 10 TP Hồ Chí Minh năm 2018 để xem ở dưới đây
Đáp án đề thi toán không chuyên vào lớp 10 trường PTNK TP Hồ Chí Minh 2018

Đọc tài liệu xin gửi đến các bạn đáp án đề thi môn Toán (không chuyên) vào lớp 10 năm 2018 của trường phổ thông năng khiếu TP Hồ Chí Minh để các em học sinh tham khảo.

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán tỉnh Sơn La năm 2018

Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Sơn La môn Toán năm 2018 làm tài liệu ôn luyện và giải đáp các câu hỏi trong đề thi cho các em.

Trọn bộ đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2018 của 63 tỉnh thành phố

Đáp án đề thi Toán vào 10 2018 của tất cả 63 tỉnh thành trên cả nước là một tài liệu vô cùng hữu ích giúp các em luyện ôn thi tuyển sinh vào 10

Back to top