Đáp án môn Sinh học thi THPT Quốc gia 2019 tất cả 24 mã đề

Xuất bản: 26/06/2019 - Cập nhật: 01/07/2019 - Tác giả:

Tổng hợp đáp án tham khảo môn Sinh học tại kỳ thi THPT quốc gia 2019 tất cả 24 mã đề : 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224.

Đáp án chính thức đề thi môn Sinh học tại kỳ thi THPT Quốc gia 2019 được Bộ GD&ĐT công bố chi tiết tất cả các mã đề dành cho các em học sinh và phụ huynh cùng theo dõi.

Đáp án môn Sinh học thi THPT Quốc gia 2019 tất cả 24 mã đề

Đáp án đề thi Sinh học THPTQG 2019 mã đề 201

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
81A91C101D111
82B92D102B112
83A93C103B113
84C94B104D114
85A95A105D115
86A96C106A116
87D97B107C117
88D98B108D118
89D99D109A119
90B100A110120

Xem chi tiết : Đề thi và đáp án môn Sinh THPTQG 2019 mã đề 201

Đáp án đề thi Sinh học THPTQG 2019 mã đề 203

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
81D91B101C111D
82B92C102D112C
83A93B103C113C
84D94D104A114D
85C95A105C115B
86D96B106C116C
87B97A107B117B
88B98C108D118C
89B99B109A119B
90D100C110B120B

Xem chi tiết :

Đề thi và đáp án môn Sinh THPTQG 2019 mã đề 203

Đáp án đề thi Sinh học THPTQG 2019 mã đề 205

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
81D91B101C111D
82D92C102A112C
83A93D103B113A
84B94A104D114D
85A95C105C115C
86C96D106C116D
87C97D107A117C
88B98A108C118A
89A99A109A119A
90C100A110D120A

Xem chi tiết : Đề thi và đáp án môn Sinh THPTQG 2019 mã đề 205

Đáp án đề thi Sinh học THPTQG 2019 mã đề 207

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
81A91A101A111A
82B92B102C112A
83C93B103A113C
84C94D104D114D
85A95B105A115A
86D96D106C116A
87A97D107C117D
88A98D108A118D
89A99C109D119A
90D100C110C120C

Xem chi tiết : Đề thi và đáp án môn Sinh THPTQG 2019 mã đề 207

Đáp án đề thi Sinh học THPTQG 2019 mã đề 208

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
81D91B101A111C
82D92A102A112A
83B93C103C113D
84B94C104C114C
85C95C105D115B
86C96C106C116A
87B97A107C117A
88B98D108D118A
89D99C109D119B
90B100A110A120C

Xem chi tiết :

Đề thi và đáp án môn Sinh THPTQG 2019 mã đề 208

Đáp án đề thi Sinh học THPTQG 2019 mã đề 209

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
81B91A101C111A
82C92C102D112A
83C93D103D113C
84D94A104A114D
85A95B105A115D
86A96D106A116C
87D97C107D117D
88B98B108D118C
89B99D109B119C
90A100B110C120B

Xem chi tiết : Đề thi và đáp án môn Sinh THPTQG 2019 mã đề 209

Đáp án đề thi Sinh học THPTQG 2019 mã đề 211

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
81A91A101D111C
82A92B102A112A
83B93B103A113B
84A94D104C114D
85B95B105C115C
86C96B106D116B
87A97A107B117C
88B98A108C118A
89A99B109D119A
90C100C110C120D

Xem chi tiết : Đề thi và đáp án môn Sinh THPTQG 2019 mã đề 211

Đáp án đề thi Sinh học THPTQG 2019 mã đề 213

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
81C91A101D111D
82A92B102A112C
83B93C103B113A
84D94D104B114C
85B95B105A115B
86B96B106A116C
87B97C107D117C
88A98D108A118C
89A99C109A119A
90C100C110A120D

Xem chi tiết :

Đề thi và đáp án môn Sinh THPTQG 2019 mã đề 213

Đáp án đề thi Sinh học THPTQG 2019 mã đề 214

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
81C91C101D111B
82D92D102A112A
83B93D103B113D
84C94A104D114A
85A95B105A115D
86D96A106B116D
87A97B107A117B
88A98B108A118A
89D99A109D119A
90C100D110B120D

Đáp án đề thi Sinh học THPTQG 2019 mã đề 217

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
81B91D101D111D
82D92A102D112C
83C93A103A113C
84C94A104C114D
85B95B105D115C
86D96C106C116B
87C97A107B117A
88B98B108A118B
89B99A109D119B
90D100B110C120B

Xem chi tiết :

Đề thi và đáp án môn Sinh THPTQG 2019 mã đề 217

Đáp án đề thi Sinh học THPTQG 2019 mã đề 220

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
81B91C101D111A
82B92C102D112C
83A93A103A113C
84C94C104D114B
85A95A105C115B
86A96D106A116B
87A97D107C117B
88D98A108D118D
89B99C109B119C
90B100B110C120D

Xem chi tiết : Đề thi và đáp án môn Sinh THPTQG 2019 mã đề 220

Đáp án đề thi Sinh học THPTQG 2019 mã đề 221

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
81A91C101D111D
82C92C102A112B
83C93B103B113C
84B94A104A114A
85B95C105C115C
86A96B106A116C
87A97B107B117D
88B98C108D118B
89D99A109A119D
90A100B110A120D

Xem chi tiết : Đề thi và đáp án môn Sinh THPTQG 2019 mã đề 221

Đáp án đề thi Sinh học THPTQG 2019 mã đề 222

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
81B91C101A111A
82A92B102A112C
83A93C103C113D
84B94D104A114C
85C95A105D115A
86B96A106A116D
87A97B107B117A
88C98B108C118A
89C99A109D119D
90D100C110B120B

Xem chi tiết :

Đề thi và đáp án môn Sinh THPTQG 2019 mã đề 222

Đáp án đề thi Sinh học THPTQG 2019 mã đề 223

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
81C91C101A111A
82D92B102A112C
83C93C103C113D
84D94D104A114C
85B95A105D115A
86D96A106A116D
87B97B107B117A
88D98B108C118A
89C99A109B119D
90D100C110B120B

Xem chi tiết : Đề thi và đáp án môn Sinh THPTQG 2019 mã đề 223

Đáp án đề thi Sinh học THPTQG 2019 đang tiếp tục được cập nhật tại Doctailieu.com. Các em học sinh và quý phụ huynh nhấn F5 để cập nhật ngay đáp án !

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM