Đáp án mã đề 324 sử 2021: Đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Sử 324

Xuất bản: 06/07/2021 - Cập nhật: 26/06/2023 - Tác giả:

Đáp án mã đề 324 sử 2021 kỳ thi tốt nghiệp THPT, đáp án và lời giải chi tiết 40 câu hỏi trong đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Sử mã 324 thi ngày 8/7.

Mới nhất: Đáp án đề Sử thpt quốc gia 2023 mã đề 324

Xem ngay đáp án mã đề 324 môn sử nằm trong 24 mã đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Sử có đáp án được Đọc tài liệu tổng hợp giúp các em đối chiếu kết quả.

Đáp án mã đề 324 Sử 2021 chính thức của Bộ

Đáp án đề sử 2021 mã 324
CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1B11B21C31B
2A12B22D32C
3D13A23B33D
4C14A24B34C
5D15B25C35B
6A16A26D36C
7B17D27D37D
8D18A28A38C
9B19C29C39D
10C20A30A40B

Lời giải chi tiết mã 324 đề thi lịch sử - kỳ tốt nghiệp THPT 2021 được thực hiện bởi Đọc Tài Liệu giúp các bạn tham khảo để đối chiếu dự kiến điểm bài thi của mình. Đáp án chính thức của Bộ GD&ĐT sẽ được cập nhật ngay sau khi nhận được thông báo.

Đề thi Sử mã 324 năm 2021 chính thức

Đề thi THPT quốc gia 2021 môn Sử mã đề 324 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT dành cho học sinh lớp 12 năm học 2020 - 2021 gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian làm bài trong 50 phút.

Câu 1: Trong khoảng thời gian từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, quốc gia có chính sách ủng hộ phong trào đấu tranh giành độc lập trên thế giới là

A. Mĩ.

B. Liên Xô.

C. Anh.

D. Brunây

Câu 2: Một trong những biện pháp về giáo dục nhằm xây dựng chế độ mới ở Việt Nam những năm 1945-1946 là:

A. tổ chức nhiều lớp học xóa nạn mù chữ.

B. đẩy mạnh hội nhập kinh tế khu vực.

C. cải cách và mở cửa nền kinh tế.

D. mở rộng các hoạt động kinh tế đối ngoại.

Câu 3: Trong chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965) ở miền Nam Việt Nam, Mĩ đã

A. thực hiện kế hoạch quân sự Bôlae.

B, thực hiện kế hoạch quân sự Rơve.

C. đề ra kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi.

D, tăng nhanh lực lượng quân đội Sài Gòn.

Câu 4: Một trong những hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925-1929) là

A. phát động tổng khởi nghĩa toàn quốc.

B, phát động tiến công và nổi dậy.

C. mở nhiều lớp đào tạo cán bộ,

D. xây dựng căn cứ địa ở Cao Bằng

 Câu 5: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một trong những quốc gia ở châu Phi giành được độc lập là

A. Ấn Độ.

B. Trung Quốc.

C. Nhật Bản.

D. Ănggôla.

Câu 6: Trong những năm 1945-1973, quốc gia nào sau đây triển khai chiến lược toàn cầu với một trong những mục tiêu là đàn áp phong trào cộng sản quốc tế?

A. Mĩ.

B, Đức.

C. Italia

D, Nhật Bản.

Câu 7: Theo quyết định của Hội nghị Ianta (tháng 2-1945), quân đội Liên Xô chiếm đóng khu vực nào sau đây?

A. Tây Âu.

B. Đông Béclin.

C. Tây Béclin.

D. Tây Đức

Câu 8: Trong những năm 1976-1986, nhân dân Việt Nam thực hiện một trong những nhiệm vụ nào sau đây?

A. Xây dựng Quỹ độc lập.

B. Xây dựng Hội Liên Việt.

C. Bầu Quốc hội khóa I.

D, Bảo vệ biên giới phía Bắc.

Câu 9: Trong giai đoạn 1969-1973, Mĩ có hành động nào sau đây ở Việt Nam?

A. Lôi kéo tất cả các nước châu Á tham chiến.

B. Thực hiện chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh.

C. Lôi kéo tất cả các nước châu Phi tham chiến.

D. Vận động các nước Đông Âu tham chiến.

Câu 10: Một trong những sự kiện diễn ra ở khu vực Đông Nam Á năm 1945 là

A. Liên minh châu  Âu (EU) được thành lập.

B. Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) ra đời.

C. nhân dân Lào nổi dậy giành chính quyền.

D. Cộng đồng châu  Âu (EC) ra đời.

Câu 11: Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (tháng 7-1973) đề ra chủ trương nào sau đây?

A. Xóa bỏ cơ chế quản lý kinh tế tập trung.

B. Tiếp tục con đường cách mạng bạo lực.

C. Phát triển kinh tế nhiều thành phần.

D. Xóa bỏ cơ chế quản lý kinh tế bao cấp.

Câu 12: Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919-1929), thực dân Pháp

A. chỉ phát triển công nghiệp hóa chất.

B. thành lập nhiều công ty cao su.

D. tập trung vào công nghiệp luyện kim.

C. chỉ phát triển công nghiệp cơ khí.

Câu 13: Phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam bùng nổ sau khi

A. triều đình Huế kí với Pháp bản Hiệp ước Patơnốt.

B. Việt Nam Quốc dân đảng hoàn toàn tan rã.

C. khởi nghĩa Yên Bái hoàn toàn thất bại.

D. Đông Dương Cộng sản liên đoàn được thành lập.

Câu 14: Lực lượng vũ trang được xây dựng ở Việt Nam trong giai đoạn 1939-1945 là

A. Việt Nam Giải phóng quân.

B. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

C. Mặt trận Dân chủ Đông Dương.

D. Việt Nam Quang phục hội.

Câu 15: Về chính trị, trong những năm 1951-1953, ở Việt Nam diễn ra sự kiện nào sau đây?

A Quân giải phóng miền Nam ra đời.

B Đại hội toàn quốc thống nhất Việt Minh-Liên Việt

C. Chiến dịch giải phóng Huế-Đà Nẵng.

D. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân.

Câu 16: Một trong những biểu hiện của tình hình Việt Nam giai đoạn 1954-1960 là

A, đất nước chưa được thống nhất.

B. miền Nam được hoàn toàn giải phóng

C. cả nước độc lập, thống nhất.

D. cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Câu 17: Nội dung nào sau đây thuộc lĩnh vực văn hóa trong cuộc vận động Duy tân ở Việt Nam do Phan Châu Trinh khởi xướng đầu thế kỉ XX?

A. Phổ cập giáo dục trung học.

B. Tiến hành khai thác mỏ than.

C. Mở rộng diện tích trồng lúa.

D. Lên án những hủ tục phong kiến.

Câu 18: Trong phong trào dân chủ 1936-1939, nhân dân Việt Nam đã

A. mít tinh, biểu tình đòi quyền sống.

B. thành lập bộ đội chủ lực.

C. phát triển dân quân du kích. .

D. xây dựng bộ đội địa phương.

Câu 19: Sự kiện nào sau đây diễn ra trong thời ki Chiến tranh lạnh (1947-1989)?

A. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.

B. Hệ thống Vécxai-Oasinhtơn được thiết lập.

C. Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) ra đời.

D. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.

Câu 20: Một trong những tổ chức của các nước Tây Âu được thành lập trong nửa sau thế kỉ XX là

A. Liên minh châu Âu (EU).

B. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

C. Đại hội dân tộc Phi (ANC).

D. Ngân hàng Thế giới (WB).

Câu 21: Nội dung nào sau đây là nguồn gốc của cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật diễn ra từ những năm 40 của thế kỉ XX?.

A. Trật tự đa cực được thiết lập.

B Trật tự hai cực lanta sụp đổ.

C. Những đòi hỏi của cuộc sống.

D. Mĩ thiết lập trật tự đơn cực.

Câu 22: Ở Đông Dương, thực dân Pháp đề ra kế hoạch quân sự Nava (1953) trong bối cảnh nào sau đây?

A. Quân Trung Hoa Dân quốc tiến vào Việt Nam.

B. Quân phiệt Nhật Bản tiến vào Đông Dương.

C. Nhật đảo chính Pháp trên toàn Đông Dương.

D. Quân Pháp lâm vào thể phòng ngự bị động.

Câu 23: Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 của Việt Nam?

A, Giáng đòn quyết định vào ý chỉ xâm lược của thực dân Pháp.

B. Đánh thắng cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B52 của Mĩ.

C. Làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava của thực dân Pháp.

D. Làm xoay chuyển cục diện chiến tranh ở Đông Dương.

Câu 24: Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam?

A. Khẳng định đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản là đúng đắn.

B. Mở ra kỉ nguyên nhân dân lao động làm chủ vận mệnh dân tộc.

C. Khẳng định trong thực tiễn quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân.

D. Chứng minh công nhân và nông dân đã đoàn kết trong đấu tranh.

Câu 25: Nội dung nào sau đây là một trong những yếu tố dẫn đến thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Nhận được viện trợ của các nước Đông Dương.

B. Có sự viện trợ của tất cả các nước Mĩ Latinh.

C. Sự lãnh đạo của lực lượng xã hội tiến bộ.

D. Nhận được viện trợ của tất cả các nước châu Âu.

Câu 26: Thắng lợi của phong trào Đồng khởi (1959-1960) ở miền Nam Việt Nam đã

A. làm thất bại cuộc tiến công của quân Pháp lên Việt Bắc.

B. đánh dấu cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi hoàn toàn.

C. buộc Pháp phải chuyển sang đánh lâu dài ở Đông Dương.

D. chuyển cách mạng từ thể giữ gìn lực lượng sang thể tiến công.

Câu 27: Nội dung nào sau đây là một trong những yếu tố dẫn đến sự phát triển của kinh tế Nhật Bản giai đoạn 1952-1973?

A. Tận dụng được nguyên liệu từ các thuộc địa.

B. Tài nguyên khoáng sản phong phú, trữ lượng lớn.

C. Không bị Chiến tranh thế giới thứ hai tàn phá.

D. Nhà nước lãnh đạo và quản lí có hiệu quả.

Câu 28: Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1939-1945?

A. Phát xít Đức đầu hàng phe Đồng minh.

B, Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời.

C. Nước Cộng hòa Ấn Độ được thành lập.

D. Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo.

Câu 29: Trong thời kì 1919-1930, kinh tế Việt Nam

A. có tốc độ phát triển cao nhất thế giới.

C. bị lệ thuộc vào kinh tế của nước Pháp.

B. phát triển vượt trội so với kinh tế Pháp.

D. phát triển cân đối giữa các vùng, miền.

Câu 30: Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam thời kì 1919-1930?

A. Nước Nga Xô viết được thành lập.

B. Xu thế toàn cầu hóa xuất hiện.

C. Liên hợp quốc được thành lập.

D, Hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật được kí kết.

Câu 31: Thực tiễn quá trình xây dựng các mặt trận dân tộc thống nhất trong tiến trình cách mạng Việt Nam (1930-1975) cho thấy

A, các thành viên tự nguyện tham gia mặt trận, do nhà nước trực tiếp quản lí.

B, việc tập hợp lực lượng trong mặt trận phù hợp với sách lược cách mạng

C. mặt trận được xây dựng thành công là nhờ xóa bỏ các mâu thuẫn giai cấp.

D. mặt trận là một khối đoàn kết không có mâu thuẫn và đấu tranh nội bộ.

Câu 32: Tính chất dân chủ của các xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh (1930-1931) biểu hiện qua một trong những hoạt động nào sau đây?

A. Xóa bỏ các giai cấp bóc lột, đưa công nông lên nắm chính quyền.

B. Xóa bỏ quyền chiếm hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ phong kiến.

C. Thực hiện chính sách bảo đảm quyền lợi về xã hội cho nhân dân.

D. Thành lập chính quyền cách mạng của nhân dân, do nhân dân bầu ra.

Câu 33: Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 9-1945 đến cuối tháng 12-1946, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gặp trở ngại nào sau đây?

A. Chỉ có một số nước Đông minh công khai ủng hộ Việt Nam độc lập.

B, Mĩ biển Việt Nam thành tâm điểm của cục diện hai cực, hai phe.

C. Mĩ viện trợ cho Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương.

D. Quân Đồng minh ở Việt Nam có mục tiêu chống phá cách mạng.

Câu 34: Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) và cuộc vận động giải phóng dân tộc (1939-1945) ở Việt Nam có điểm giống nhau nào sau đây?

A. Tử khởi nghĩa từng phần phát triển lên chiến tranh cách mạng.

B. Có sự kết hợp chặt chẽ giữa hậu phương và tiền tuyến.

C. Mang tính chất cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

D. Là các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Câu 35: Nội dung nào sau đây là một trong những điểm sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

A. Tập hợp quần chúng thành lập mặt trận chung toàn Đông Dương.

B. Thành lập một tổ chức quá độ để chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản.

C. Xây dựng lí luận cách mạng nhấn mạnh cuộc đấu tranh giai cấp.

D. Thành lập mặt trận dân tộc thống nhất ngay khi thành lập Đảng.

Câu 36: Trong phong trào dân tộc những năm 20 của thế kỉ XX, lực lượng tiểu tư sản trí thức Việt Nam có vai trò nào sau đây?

A. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa vũ trang để khôi phục nền cộng hòa.

B. Châm ngòi cho cuộc cách mạng dân chủ tư sản bùng nổ,

C. Đi tiên phong trong quá trình tiếp thu những tư tưởng mới.

D. Vận động quần chúng tham gia mặt trận dân tộc dân chủ.

Câu 37: Cuộc vận động dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là phong trào cách mạng vì một trong những lí do nào sau đây?

A. Trực tiếp ngăn chặn quân phiệt Nhật Bản tiến vào Đông Dương,

B. Bước đầu thành lập được các hội Cứu quốc ở một số địa phương.

C. Có sự kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.

D. Nằm trong tiến trình giải phóng dân tộc do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

Câu 38: Nhận xét nào sau đây là đúng về bản Hiệp định Sơ bộ Việt-Pháp (ngày 6-3-1946)?

A. Chuyển Pháp từ vị trí đối tác trở thành đối tượng của cách mạng Việt Nam.

B. Công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do, có quyền dân tộc tự quyết.

C. Chuyển quan hệ giữa Việt Nam và Pháp từ đối đầu quân sự sang đối thoại.

D. Là sách lược của Việt Nam để tiếp tục kéo dài thời gian hòa hoãn với Pháp.

Câu 39:

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng chính sách nhất quán của thực dân Pháp trong các cuộc khai thác thuộc địa ở Đông Dương?

A. Không đầu tư vốn vào các ngành kinh tế có tính chất hiện đại.

B. Hạn chế tối đa nguồn vốn đầu tư của tư bản tư nhân Pháp.

C. Xóa bỏ phương thức sản xuất cũ để xác lập quan hệ sản xuất mới.

D. Không cho phép kinh tế thuộc địa cạnh tranh với chính quốc.

Câu 40: Phong trào cách mạng 1930-1931 để lại bài học kinh nghiệm nào sau đây cho sự nghiệp giải phóng dân tộc ở Việt Nam?

A. Không giải quyết quyền lợi giai cấp để tập trung vào vấn đề dân tộc.

B. Xây dựng liên minh công nông là vấn đề chiến lược của cách mạng.

C. Giải quyết nhiệm vụ dân chủ trước khi thực hiện nhiệm vụ dân tộc.

D. Chỉ phát lệnh tổng khởi nghĩa khi đã có sự giúp đỡ từ bên ngoài.

- HẾT -

Sẽ được cập nhật ngay sau khi kết thúc bài thi.

Các em còn có thể theo dõi và xem chi tiết tổng hợp đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các môn nữa nhé!

   Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
   Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
   Hủy

   CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM