Giải toán lớp 11: Đáp án bài 7 trang 120 SGK hình học

Đáp án bài 7 trang 120 SGK hình học lớp 11 Câu hỏi ôn tập chương III : Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

1. Đề bài

Muốn chứng minh mặt phẳng (α) vuông góc với mặt phẳng (β) ta có thể ?

2. Đáp án - hướng dẫn giải bài 7 trang 120

Chứng minh (α) chứa một đường thẳng vuông góc với (β) hoặc (β) chứa một đường thẳng vuông góc với (α). Hoặc chứng minh góc giữa (α) và (β) bằng 90.

Đáp án bài 7 trang 120 SGK toán hình học lớp 11
 

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu