Mục lục bài học
Giải Toán Đại Số 10

Bài 1 trang 94 sgk Đại số 10

Giải bài tập 1 trang 94 sách giáo khoa Toán đại số lớp 10 : Xét dấu các biểu thức (nhị thức bậc nhất).

Đề bài: Xét dấu các biểu thức

Hướng dẫn giải bài 1 trang 94 sgk đại số lớp 10

Đáp án bài 1 trang 94 sgk Đại số lớp 10

a) Ta lập bảng xét dấu
Hướng dẫn giải bài 1 trang 94 sgk đại số lớp 10

b) Ta lập bảng xét dấu
Hướng dẫn giải bài 1 trang 94 sgk đại số lớp 10
Hướng dẫn giải bài 1 trang 94 sgk đại số lớp 10
Hướng dẫn giải bài 1 trang 94 sgk đại số lớp 10

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 1 trang 94 sgk Đại số 10 để xem ở dưới đây
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu