Đáp án đề Toán thi thử THPT Lý Thánh Tông, Hà Nội năm 2018

Tham khảo đề toán thi thử có đáp án của trường THPT Lý Thánh Tông, sở giáo dục đào tạo Hà Nội, kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018.

Cấu trúc đề thi:

Đề thi có cấu trúc dạng trắc nghiệm khách quan với 50 câu hỏi tương ứng với thời gian làm bài quy định là 90 phút.

Đề thi thử chi tiết môn Toán kỳ thi THPTQG năm 2018 của trường Lý Thánh Tông, HN

câu 1 đến 8 trang 1 đề toán thpt lý thánh tông
câu 9 đến 18 trang 2 đề toán thpt lý thánh tông
câu 19 đến 26 trang 3 đề toán thpt lý thánh tông
câu 27 đến 36 trang 4 đề toán thpt lý thánh tông
câu 37 đến 43 trang 5 đề toán thpt lý thánh tông
câu 44 đến 50 trang 6 đề toán thpt lý thánh tông
 

Trên đây là đề thi thử trung học phổ thông quốc gia môn Toán của trường THPT Lý Thánh Tông năm 2018, các em có thể tham khảo đáp án của đề thi này trong bảng dưới đây:


Đáp án gợi ý mã đề 001
 

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 B 11 B 21 B 31 C 41 C
2 B 12 B 22 B 32 C 42 A
3 C 13 B 23 B 33 C 43 B
4 B 14 C 24 D 34 C 44 C
5 B 15 A 25 B 35 D 45 A
6 C 16 D 26 C 36 B 46 C
7 B 17 C 27 C 37 C 47 B
8 D 18 B 28 D 38 B 48 B
9 C 19 C 29 D 39 A 49 A
10 C 20 D 30 D 40 A 50 C
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đáp án đề Toán thi thử THPT Lý Thánh Tông, Hà Nội năm 2018 để xem ở dưới đây
Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán có đáp án mã đề 104

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Toán có đáp án mã đề 104 gồm 50 câu hỏi theo cấu trúc đề thi chính thức của Bộ GD&ĐT giúp các em ôn tập lại các kiến thức

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán có đáp án mã đề 105

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Toán có đáp án mã đề 105 gồm 50 câu hỏi theo cấu trúc đề thi chính thức của Bộ GD&ĐT giúp các em ôn tập lại các kiến thức

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán có đáp án mã đề 106

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Toán có đáp án mã đề 10 gồm 50 câu hỏi theo cấu trúc đề thi chính thức của Bộ GD&ĐT giúp các em ôn tập lại các kiến thức

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu