Đáp án đề thi Toán mã đề 122 - THPT Quốc Gia 2018

Tham khảo đáp án đề thi môn Toán mã đề 122 kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2018.

Đề thi chính thức:

trang 1 đề toán mã 122 thi THPTQG 2018
trang 2 đề toán mã 122 thi THPTQG 2018
trang 3 đề toán mã 122 thi THPTQG 2018
trang 4 đề toán mã 122 thi THPTQG 2018
trang 5 đề toán mã 122 thi THPTQG 2018
 

Đáp án tham khảo:

1. D 2. B 3. B 4. D 5. C 6. D 7. A 8. D 9. C 10. A
11. C 12. B 13. C 14. C 15. D 16. A 17. B 18. A 19. C 20. B
21. C 22. C 23. A 24. D 25. D 26. B 27. B 28.C 29.D 30. A
31. B 32. C 33. A 34.C 35.B 36.B 37.D 38.A 39.A 40.D
41.C 42.A 43.C 44.A 45.D 46.A 47.D 48.D 49.B 50.A

=> Xem full đáp án 24 mã đề môn Toán THPTQG 2018 TẠI ĐÂY !

Back to top