Đáp án mã đề 224 môn Vật Lí THPT Quốc Gia năm 2017

Đọc Tài Liệu chia sẻ đề thi và đáp án môn Vật Lí mã đề 224 THPT Quốc Gia năm 2017 chính thức của bộ GD&DT

Đề thi

Đáp án mã đề 224 môn Vật Lí THPT Quốc Gia năm 2017 trang 1
Đáp án mã đề 224 môn Vật Lí THPT Quốc Gia năm 2017 trang 2
Đáp án mã đề 224 môn Vật Lí THPT Quốc Gia năm 2017 trang 3
Đáp án mã đề 224 môn Vật Lí THPT Quốc Gia năm 2017 trang 4
 

Đáp án

1.D 11.D 21.A 31.C
2.A 12.D 22.A 32.A
3.B 13.A 23.A 33.A
4.C 14.A 24.C 34.C
5.B 15.D 25.C 35.C
6.C 16.C 26.B 36.D
7.A 17.C 27.C 37.D
8.C 18.D 28.D 38.C
9.B 19.D 29.A 39.C
10.A 20.D 30.A 40.D

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đáp án mã đề 224 môn Vật Lí THPT Quốc Gia năm 2017 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top