Đáp án đề thi mã 205 môn Vật lí kì thi THPT Quốc gia năm 2017

Chia sẻ đề thi và đáp án môn Vật lí mã đề 205 THPT năm 2017 chính thức của Bộ GD&DT bởi Đọc tài liệu.

Đề thi

Đáp án đề thi mã 205 môn Vật lí kì thi THPT Quốc gia năm 2017 trang 1
Đáp án đề thi mã 205 môn Vật lí kì thi THPT Quốc gia năm 2017 trang 2
Đáp án đề thi mã 205 môn Vật lí kì thi THPT Quốc gia năm 2017 trang 3
Đáp án đề thi mã 205 môn Vật lí kì thi THPT Quốc gia năm 2017 trang 4

Đáp án

1 A 11 A 21 D 31 C
2 C 12 D 22 A 32 C
3 D 13 C 23 C 33 D
4 C 14 B 24 D 34 A
5 C 15 A 25 D 35 B
6 D 16 A 26 C 36 C
7 C 17 D 27 C 37 A
8 B 18 A 28 B 38 A
9 C 19 A 29 D 39 B
10 B 20 D 30 B 40 B

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đáp án đề thi mã 205 môn Vật lí kì thi THPT Quốc gia năm 2017 để xem ở dưới đây
Back to top