Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán chuyên trường KHTN năm 2018

Cập nhật đáp án tham khảo môn Toán chuyên vòng 2 trường THPT chuyên KHTN năm học 2018 - 2019

Đề thi chính thức

XEM NGAY: Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2019 trường chuyên KHTN

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN NĂM 2018 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

MÔN THI TOÁN (Vòng 2)

Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề) 


 

Đáp án:

Đáp án câu 1 đề thi vào lớp 10 môn Toán chuyên trường KHTN năm 2018
Đáp án câu 2 đề thi vào lớp 10 môn Toán chuyên trường KHTN năm 2018
Đáp án câu 2 ý 2 đề thi vào lớp 10 môn Toán chuyên trường KHTN năm 2018
Đáp án câu 3 đề thi vào lớp 10 môn Toán chuyên trường KHTN năm 2018
Đáp án câu 4 đề thi vào lớp 10 môn Toán chuyên trường KHTN năm 2018
 

 

Back to top