Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Hà Tĩnh 2018

Xuất bản: 06/06/2018 - Cập nhật: 07/06/2018 - Tác giả: Hiền Phạm

Cập nhật đề thi và đáp án môn Tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Hà Tĩnh năm 2018 - 2019.

Mục lục nội dung

Đề thi:

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Hà Tĩnh 2018 trang 1

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Hà Tĩnh 2018 trang 2
Đáp án:

1C17benefit
2B18millions
3C19employment
4D20reduced
5B21engineers
6B22such
7C23polluting
8A24B
9C25A
10B26C
11C27B
12C28B
13A29B
14A30C
15D31A
16Problem32D
33B

34. David has cooked dinner for 30 minutes.

35. Mai asked Lan if/ whether she (Lan) often went swimming in the winter.

36. Would you mind cleaning the floor for me?

37. The project should be completed within a year.

38. I am under

39. Mai got up early yesterday so as to catch the first bus.

40. The manager had the report written by his secretary last Tuesday.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM