Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Hóa chuyên Kiên Giang 2018

Xuất bản: 06/06/2018 - Cập nhật: 29/05/2019 - Tác giả:

Cập nhật đề thi và đáp án môn Hóa vào lớp 10 chuyên Kiên Giang năm 2018

Đề thi chính thức môn Hóa vào lớp 10 chuyên Kiên Giang năm 2018

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KIÊN GIANG
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN
NĂM HỌC 2018 - 2019
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 01 trang)
MÔN THI: HÓA HỌC (Chuyên)
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian phát để
Ngày thi: 06/6/2018

Bài 1 (3,0 điểm).

1. Cho các chất sau: CuO, Zn, MgO, Cu, Fe(OH)3, BaSO4. Hãy xác định chất nào đã cho ở trên khi tác dụng với dung dịch HCl sinh ra:
a. Khí nhẹ hơn không khí.
b. Dung dịch có màu vàng nâu.
c. Dung dịch có màu xanh lam.
d. Dung dịch không có màu.
Viết các phương trình phản ứng minh họa?

2. Có bốn lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu sau: C2H5OH, Ca(NO3)2, CH3COOH, C6H12O6 (glucozơ), H2SO4, Na2CO3,. Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết các dung dịch trên và viết các phương trình phản ứng xảy ra?

3. Bốn chất hữu cơ có công thức phân tử như sau: C2H2, C2H6O, C2H4O2, C2H6, được kí hiệu ngẫu nhiên là X, Y, Z, T. Biết rằng:
- Chất Y tác dụng được với natri nhưng không tác dụng được với dung dịch NaOH.
- Chất Z tác dụng được với dung dịch NaOH và làm quỳ tím hóa đó. - Chất Xkhi bị đốt cháy tỏa nhiều nhiệt.
- Chất T làm mất màu dung dịch brom.
Hãy xác định công thức cấu tạo và gọi tên của các chất X, Y, Z, T. Viết các phương trình phản ứng minh họa?

Bài 2 (2,0 điểm)

1. Khử hoàn toàn 28 gam hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3, cần vừa đủ 10,08 lít khí CO (đktc) thu được a gam hỗn hợp rắn. Xác định giá trị của a?

2. Cho 3,6 gam kim loại Mg vào 250 ml dung dịch FeCl3 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn và dung dịch X. Tính m và nồng độ mol của các chất trong dung dịch X (xem như thể tích dung dịch sau phản ứng không đổi)?

Bài 3 (3,0 điểm)

Cho 13,8 gam hỗn hợp X gồm kim loại kiềm R và Ca tác dụng hết với nước thu được 5,6 lít H2 (đktc) và dung dịch Y. Mặt khác, cho 8,58 gam kim loại R phản ứng hết với lượng dư dung dịch HCl thì thể tích khí H2 thoát ra lớn hơn 2,24 lít (đktc).

1. Tìm kim loại R?
2. Cho 15 lít hỗn hợp khí X gồm N2 và CO2 (đktc) vào dung dịch Y. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 8,5 gam kết tủa. Tính thành phần phần trăm về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp Z?

Bài 4 (2,0 điểm)

Hỗn hợp A gồm rượu etylic và 2 axit hữu cơ kế tiếp nhau có dạng CnH2n+1COOH. Chia hỗn hợp A làm hai phần bằng nhau:
- Phần 1: Cho tác dụng hết với Na thì thu được 3,92 lít khí H2 (đktc).
- Phần 2: Đem đốt cháy hoàn toàn, sau đó dẫn toàn bộ sản phẩm cháy lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc rồi đến bình 2 đựng dung dịch Ba(OH)2 dư, thấy khối lượng bình 1 tăng thêm 17,1 gam và bình 2 xuất hiện 147,75 gam kết tủa.

1. Xác định công thức của 2 axit hữu cơ có trong hỗn hợp A?

2. Tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi chất có trong hỗn hợp A?
Cho biết: H=1; Li=7; C=12; N=14; O=16; Na=23; Mg=24; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Fe=56; Cu=64; Rb=85; Ba=137

---------HET---------

Đáp Án đề thi môn Hóa vào lớp 10 chuyên Kiên Giang năm 2018

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Hóa chuyên Kiên Giang 2018

Nếu không tự động cập nhật được đáp án, các em xem tại đây:

https://doctailieu.com/dap-an-de-thi-vao-lop-10-mon-hoa-chuyen-kien-giang-2018

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM