Đề thi vào lớp 10 môn Địa chuyên năm 2018 Hà Nội

Đáp án tham khảo đề thi chính thức môn Địa lí chuyên tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 - 2019 sở giáo dục và đào tạo TP Hà Nội.

Đề thi chính thức:

đề địa chuyên thi vào 10 hà nội năm 2018

Đáp án:

đáp án môn địa chuyên Hà Nội 2018 câu 1,2 

Đề thi thử vào 10 môn Hóa học năm 2020 có đáp án số 18

Xem ngay đề thi thử vào 10 2020 môn Hóa có đáp án số 18 theo chuẩn cấu trúc và khung đề thi tuyển sinh vào lớp 10 tại các sở GD&ĐT.

Đề thi thử vào 10 môn Hóa học năm 2020 có đáp án số 19

Tuyển chọn đề thi thử vào 10 2020 môn Hóa học có đáp án số 19 theo chuẩn cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 tại các sở GD&ĐT.

Đề thi thử vào 10 môn Hóa học năm 2020 có đáp án số 20

Thử sức với đề thi thử vào 10 2020 môn Hóa học có đáp án số 20 theo chuẩn cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 tại các sở GD&ĐT.

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu