Đáp án đề thi vào 10 môn Toán chuyên tỉnh Lào Cai 2018

Đáp án tham khảo Toán chuyên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường chuyên tỉnh Lào Cai năm học 2018 - 2019.

Đề thi chính thức:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LÀO CAI
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN
NĂM HỌC 2018-2019
ĐỀ THI CHÍNH THỨC MÔN THI: TOÁN (CHUYÊN 1)
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
(Đề thi gồm 01 trang, 05 câu) 

Đáp án tham khảo:

Đáp án đề thi vào 10 môn Toán chuyên tỉnh Lào Cai 2018 câu 1
Đáp án đề thi vào 10 môn Toán chuyên tỉnh Lào Cai 2018 câu 4
Đáp án đề thi vào 10 môn Toán chuyên tỉnh Lào Cai 2018 câu 5

(Nguồn: Thầy Nguyễn Quang Tân)

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đáp án đề thi vào 10 môn Toán chuyên tỉnh Lào Cai 2018 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu