Đáp án đề thi vào 10 môn Tiếng Anh Lào Cai 2024

Xuất bản: 05/06/2024 - Tác giả:

Đáp án đề thi vào 10 môn Tiếng Anh tỉnh Lào Cai năm học 2024-2025 chi tiết cùng tuyển tập đề thi vào 10 môn Anh Lào Cai các năm trước.

Cập nhật Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Lào Cai năm học 2024-2025 nhanh nhất cùng đáp án chi tiết. Mời các bạn xem ngay dưới đây.

Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh Lào Cai 2024

Đề thi sẽ được cập nhật chính thức khi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh diễn ra, vì vậy đáp án đề thi vào lớp 10 môn anh tỉnh Lào Cai sẽ được cập nhật sau khi kết thúc thời gian thi. 

ĐANG CẬP NHẬT ĐÁP ÁN

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1A11C21C31C41C51B61C
2B12C22D32A42A52B62A
3C13B23A33B43B53C63C
4D14D24B34A44D54D64D
5C15C25A35C45C55A65D
6B16A26D36C46A56B
7A17C27C37A47A57C
8C18B28A38D48B58A
9A19A29C39A49A59D
10D20D30A40A50B60A

PART IV. WRITING (1.0 point)

Rewrite the following sentences without changing their meaning (0.6 point).

66. George is not as tall as his brother.

→ George's brother is taller than him.

67. The weather is bad, so we can't go hiking in the mountains.

→ If the weather were better, we could go hiking in the mountains.

68. Some farmers are overusing chemicals in the crops.

→ Chemicals are being overused by some farmers in the crops.

Combine each pair of the following sentences, using the given words (0.4 point).

69. The roads were slippery. We had to drive slowly. (BECAUSE OF)

→ We had to drive slowly because of the slippery roads.

70. This stadium was built last year. The stadium can hold 90,000 people. (WHICH)

→ This stadium, which can hold 90.000 people, was built last year.

(Trong ảnh là bài làm của các thí sinh)

Xem thêm

Ngoài ra, Doctailieu mời các em tham khảo chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Lào Cai qua các năm để đưa ra các lựa chọn nguyện vọng thật đúng đắn.

Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh Lào Cai 2023

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1D14B27A40A53C
2C15C28C41B54A
3A16D29A42C55A
4B17A30A43C56B
5D18A31D44D57C
6B19D32B45C58A
7C20B33B46A59D
8B21B34C47A60C
9C22A35D48A61C
10B23A36A49D62A
11C24A37B50D63B
12D25C38D51B64C
13B26A39C52C65D

66. Unless you put the food into the fridge, it will go off quickly.

67. A presentation is being made by my younger sister at the moment.

68. I can't find the solutions to Maths problems as fast as him.

69. Although there was a traffic jam, he didn't go to school late.

70. The teacher, who taught me English at secondary school, has moved to London.

Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh Lào Cai 2023 trang 1
Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh Lào Cai 2023 trang 2
Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh Lào Cai 2023 trang 3
Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh Lào Cai 2023 trang 4

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn anh Lào Cai 2022

Đáp án tuyển sinh lớp 10 môn Anh Lào Cai 2022

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuCâuCâuĐ/aCâuĐ/a
1B11A21C31A41A51A
2C12B22B32B42B52B
3C13A23D33A43B53A
4A14D24B34D44A54D
5D15C25A35A45D55C
6A16B26D3646C56C
7C17C27C3747D57C
8D18D28B3848D58D
9A19C29D3949A59A
10B20A30C4050B60B

36. knows
37. would go
38. will be provided
39. have been
40. turning
61. She said she was going to Nha Trang the following/next day
62. If they don't work harder, they won't be successful
63. This picture was painted by Mai last night
64. This is the first time I have tried this kind of food
65. It takes him an hour a day to clean the floor

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Lào Cai 2022

Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh Lào Cai 2022 ảnh 1
Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh Lào Cai 2022 ảnh 2
Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh Lào Cai 2022 ảnh 3

Đề thi vào 10 môn Anh Lào Cai các năm trước

Năm 2020

Đang cập nhật...

Năm 2019

Đề thi vào lớp 10 môn Anh Lào Cai 2019 trang 1

Xem thêm chi tiết đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh Lào Cai 2019

Năm 2018

Đang cập nhật...

Năm 2017

Trên đây là nội dung đáp án đề thi vào 10 môn Anh tỉnh Lào Cai năm 2024 và các năm trước đó để các em đối chiếu, thử sức với các đề khác nhau. Chúc các em luôn học tốt và đạt kết quả cao trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 này. Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2024 tại đây!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM