Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2020 Cà Mau

Xuất bản ngày 11/06/2021 - Tác giả:

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2020 Cà Mau gồm lời giải chi tiết các câu hỏi trong đề thi vào 10 môn Anh năm nay.

NEWĐáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Cà Mau năm 2021

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh năm 2020 Cà Mau và đáp án được ĐọcTàiLiệu cập nhật giúp các em học sinh tham khảo, so sánh kết quả với bài thi của mình.

Đề thi vào lớp 10 năm 2020
Cà Mau môn Anh

Chi tiết đề thi vào lớp 10 môn Anh của tỉnh Cà Mau như sau:

đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2020 Cà Mau trang 1
đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2020 Cà Mau trang 2
đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2020 Cà Mau trang 3
đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2020 Cà Mau trang 4

Đáp án đề tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh Cà Mau 2020

I. Phonetics

Part I. Phát âm khác

1 - D. pens;

2 - C. lived;

Part II. Trọng âm

1 - C. remeber;

2 - D. throughout;

II. Vocabulary and Grammar

Part I. Choose the correct answer.

1 - B; 2 - D; 3 - A; 4 - D; 5 - C;

6 - C; 7 - D; 8 - A; 9 - D: 10 - C;

Part II. Give the correct form. 

1 - Criers;

2 - effectively;

3 - useful;

4 - carelessly;

5 - larged;

III. Reading Comprehension

Part I. Read the passage

1 - B; 2 - A; 3 - A; 4 - D; 5 - C;

Part II. Read and choose the letter.

1 - A; 2 - B; 3 - A; 4 - D; 5 - C

Part III. Match

1 - E; 2 - A; 3 - B; 4 - A; 5 - D;

IV. Writing

Part I. Finish the following sentences.

1 - I haven't seen him since 1995.

2 - Lan told Nam not to forget his tennis rackets.

3 - Although Mr. Benson is old, he runs 8 miles before breakfast.

4 - if I hadn't heard two of them talking, I would have not found out the truth.

Part II. Combine each pair of these sentences.

1 - I bought some good new clothes which I need for my new job.

2 - The car is too expensive for me to buy it.

3 - Last night, Lan stayed up late in order to complete her homework.

4 - Everyone loves Peter a lot because of his friendliness.

Trên đây là toàn bộ nội dung của đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh Cà Mau được Đọc Tài Liệu thực hiện sau khi kì thi chính thức diễn ra. Với nội dung này các em có thể so sánh đối chiếu kết quả bài thi của mình!

Mong rằng đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2020 Cà Mau của chúng tôi sẽ là người đồng hành hữu ích với bạn trong kỳ thi này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM