Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc 2018

Đáp án tham khảo đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2018 được cập nhật chi tiết gợi ý và lời giải từng câu của đề thi tại đây.

Mới nhất: Đề thi vào 10 môn Toán Vĩnh Phúc 2019 - có đáp án

Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc 2018

Đề thi chính thức:


đáp án đề Toán thi vào 10 tỉnh Vĩnh Phúc 2018
 

XEM THÊM: 

Đáp án tham khảo đề Toán vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018

Phần trắc nghiệm:

Câu 1: D

Câu 2: B

Câu 3: A

Câu 4: C

Phần tự luận:

đáp án câu 5
 

 
đáp án câu 6
 

Câu 7: (Lời giải của thầy Dương Thế Nam)


 

đáp án câu 7a
đáp án câu 7 b và c


Câu 8: (Lời giải của thầy Dương Thế Nam)
 

đáp án câu 8
 

>>Tham khảo: Đề thi thử môn Toán vào 10 tỉnh Vĩnh Phúc 

Back to top