Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 năm 2017 - 2018 Tp Hồ Chí Minh

Đọc Tài Liệu xin gửi đến các bạn đáp án đề thi môn Toán vào lớp 10 chính thức của sở GD&DT Thành phố Hồ Chí Minh.

Đề thi chính thức.

Đề thi Toán vào lớp 10 năm 2017 - 2018 Tp Hồ Chí Minh

Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 TP Hồ Chí Minh năm 2017

Câu 1:

Đáp án câu 2 đề thi Toán vào lớp 10 TPHCM năm 2017

Câu 2

Giải câu 2 đề Toán vào lớp 10 năm 2017 TPHCM

Câu 2 & 3


Giải tiếp câu 2 và đáp án câu 3 môn Toán

Câu 3 & 4


Giải tiếp câu 3 và đáp án câu 4 đề Toán vào lớp 10 TPHCM năm 2017

Giải tiếp câu 4 đề toán vào lớp 10 năm 2017 TPHCM

Câu 5


Đáp án câu 5 - Đề thi vào lớp 10 TP HCM năm 2017
Giải tiếp câu 5 - Đề thi vào lớp 10 TP HCM năm 2017
Giải tiếp câu 5 môn toán - Đề thi vào lớp 10 TP HCM năm 2017

Thanh Long (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM