Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 năm 2017 - 2018 Tp Hồ Chí Minh

Đọc Tài Liệu xin gửi đến các bạn đáp án đề thi môn Toán vào lớp 10 chính thức của sở GD&DT Thành phố Hồ Chí Minh.

Đề thi chính thức.

Đề thi Toán vào lớp 10 năm 2017 - 2018 Tp Hồ Chí Minh

Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 TP Hồ Chí Minh năm 2017

Câu 1:

Đáp án câu 2 đề thi Toán vào lớp 10 TPHCM năm 2017

Câu 2

Giải câu 2 đề Toán vào lớp 10 năm 2017 TPHCM

Câu 2 & 3


Giải tiếp câu 2 và đáp án câu 3 môn Toán

Câu 3 & 4


Giải tiếp câu 3 và đáp án câu 4 đề Toán vào lớp 10 TPHCM năm 2017

Giải tiếp câu 4 đề toán vào lớp 10 năm 2017 TPHCM

Câu 5


Đáp án câu 5 - Đề thi vào lớp 10 TP HCM năm 2017
Giải tiếp câu 5 - Đề thi vào lớp 10 TP HCM năm 2017
Giải tiếp câu 5 môn toán - Đề thi vào lớp 10 TP HCM năm 2017

Thanh Long (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X