Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Quảng Trị 2018

Cập nhật đề thi và đáp án tham khảo môn Toán vào lớp 10 tỉnh Quảng Trị năm học 2018 - 2019.

Đề Bài

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

QUẢNG TRỊ

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2018-2019

Ngày thi: 05/6/2018

Môn thi: TOÁN

Thời gian làm bài 120 phút 

đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Quảng Trị 2018
 

Đáp Án

Đáp án đang được giải, các em chú ý theo dõi để xem đáp án sớm nhất

Đang cập nhật đáp án
 

Nếu không tự động cập nhật được đáp án, các em xem tại đây:

https://doctailieu.com/dap-an-de-thi-toan-vao-lop-10-quang-tri-2018

Back to top