Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Đồng Nai 2018

Cập nhật đề thi và đáp án tham khảo môn Toán vào lớp 10 tỉnh Đồng Nai năm 2018

Đề thi môn Toán vào lớp 10 tỉnh Đồng Nai năm 2018


 

Đáp án môn Toán vào lớp 10 tỉnh Đồng Nai năm 2018

Câu 1: 

đáp án câu 1 đề toán vào lớp 10 tỉnh đồng nai năm 2018

Câu 2:


 

Câu 3.1


Câu 3.2

Câu 4:

Đáp án câu 4 đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Đồng Nai 2018
 

Câu 5:


Xem thêm đáp án tiếng Anh tại đây: https://doctailieu.com/dap-an-de-thi-mon-anh-vao-lop-10-tinh-dong-nai-nam-2018

Nếu không tự động cập nhật được đáp án, các em xem tại đây:

https://doctailieu.com/dap-an-de-thi-toan-vao-lop-10-dong-nai-2018

Back to top