Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 Cần Thơ 2018

Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 Cần Thơ năm học 2018 được cập nhật chi tiết gợi ý và lời giải từng câu của đề thi tại đây.

Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 Cần Thơ 2018

Đề thi chính thức

đáp án câu 1


Đáp Án

Đáp án trắc nghiệm

1 - D6 - C11 - A16 - D
2 - C7 - C12 - A17 - C
3 - B8 - B13 - C18 - B
4 - B9 - C14 - B19 - B
5 - D10 - A15 - D20 - A


B. Phần tự luận.

Đáp án cau 3 đề thi Toán vào lớp 10 Cần Thơ 2018

Bài 4:

Đáp án câu 4 đề thi Toán vào lớp 10 Cần Thơ 2018

Nếu không tự động cập nhật được đáp án, các em xem tại đây:

https://doctailieu.com/dap-an-de-thi-van-chuyen-vao-lop-10-tinh-kien-giang-nam-2018

Giangdh (Tổng hợp)

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM