Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 Cần Thơ 2018

Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 Cần Thơ năm học 2018 được cập nhật chi tiết gợi ý và lời giải từng câu của đề thi tại đây.

Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 Cần Thơ 2018

Đề thi chính thức

đáp án câu 1


Đáp Án

Đáp án trắc nghiệm

1 - D 6 - C 11 - A 16 - D
2 - C 7 - C 12 - A 17 - C
3 - B 8 - B 13 - C 18 - B
4 - B 9 - C 14 - B 19 - B
5 - D 10 - A 15 - D 20 - A


B. Phần tự luận.

Đáp án cau 3 đề thi Toán vào lớp 10 Cần Thơ 2018

Bài 4:

Đáp án câu 4 đề thi Toán vào lớp 10 Cần Thơ 2018
 

Nếu không tự động cập nhật được đáp án, các em xem tại đây:

https://doctailieu.com/dap-an-de-thi-van-chuyen-vao-lop-10-tinh-kien-giang-nam-2018

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu