Đáp án đề thi Toán mã đề 105 - THPT Quốc Gia 2018

Tham khảo đáp án đề thi môn Toán mã đề 105 kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2018.

Đề thi chính thức

Đề thi Toán mã 105 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 1
Đề thi Toán mã 105 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 2
Đề thi Toán mã 105 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 3
Đề thi Toán mã 105 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 4
Đề thi Toán mã 105 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 5

Đáp án tham khảo

1 C 11 D 21 B 31 D 41 A
2 D 12 A 22 A 32 A 42 B
3 D 13 D 23 C 33 B 43 A
4 A 14 B 24 D 34 A 44 B
5 D 15 D 25 B 35 A 45 A
6 A 16 B 26 D 36 B 46 C
7 D 17 A 27 B 37 B 47 C
8 B 18 B 28 C 38 C 48 B
9 D 19 D 29 A 39 C 49 D
10 A 20 C 30 B 40 B 50 C

 

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu