Đáp án đề thi môn Toán mã đề 101 THPT Quốc Gia năm 2017

Đọc Tài Liệu chia sẻ đề thi và đáp án môn toán mã đề 101 THPT Quốc Gia năm 2017 chính thức của bộ GD&DT

Đề thi

Đề thi Toán mã đề 101 THPT Quốc Gia năm 2017 trang 1
Đề thi Toán mã đề 101 THPT Quốc Gia năm 2017 trang 2
Đề thi Toán mã đề 101 THPT Quốc Gia năm 2017 trang 3
Đề thi Toán mã đề 101 THPT Quốc Gia năm 2017 trang 4
Đề thi Toán mã đề 101 THPT Quốc Gia năm 2017 trang 5
Đề thi Toán mã đề 101 THPT Quốc Gia năm 2017 trang 6
 

Đáp án:

1 D 11 B 21 D 31 C 41 B
2 B 12 C 22 C 32 D 42 D
3 B 13 A 23 C 33 C 43 B
4 C 14 C 24 B 34 D 44 B
5 B 15 D 25 D 35 C 45 C
6 D 16 D 26 D 36 B 46 C
7 A 17 C 27 A 37 C 47 D
8 C 18 B 28 D 38 A 48 D
9 D 19 C 29 A 39 B 49 C
10 B 20 B 30 B 40 C 50 D

Theo thông báo thì môn thi Toán trong kỳ thi THPT Quốc Gia 2018 sẽ diễn ra vào buổi chiều ngày 25/6/2018. Ngay sau khi các thí sinh kết thúc buổi thi, chúng tôi sẽ cập nhật nhanh nhất và chính xác nhất Đề Thi - Đáp Án môn Toán. Bạn có thể xem tại đây:

ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2018

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đáp án đề thi môn Toán mã đề 101 THPT Quốc Gia năm 2017 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu