Đáp án đề thi tổ hợp vào lớp 10 tỉnh Nghệ An 2018

Đáp án đề thi tổ hợp vào lớp 10 tỉnh Nghệ An năm học 2018 được cập nhật chi tiết gợi ý và lời giải từng câu của đề thi tại đây (mã đề 416)

MỚI NHẤT: Đáp án tổ hợp vào 10 Nghệ An 2019

Đáp án mã đề 416

1 B 11 A 21 B 31 D 41 D
2 D 12 A 22 D 32 B 42 B
3 D 13 D 23 C 33 A 43 D
4 D 14 C 24 A 34 B 44 D
5 D 15 B 25 A 35 D 45 C
6 C 16 B 26 C 36 A 46 C
7 D 17 C 27 D 37 C 47 D
8 D 18 D 28 C 38 B 48 D
9 C 19 B 29 C 39 B 49 A
10 B 20 B 30 B 40 B 50 D

 

Đã có Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Nghệ An 2018 xem ngay

Đề thi

đề thi tổ hợp vào lớp 10 tỉnh Nghệ An 2018 trang 1
đề thi tổ hợp vào lớp 10 tỉnh Nghệ An 2018 trang 2
đề thi tổ hợp vào lớp 10 tỉnh Nghệ An 2018 trang 3
đề thi tổ hợp vào lớp 10 tỉnh Nghệ An 2018 trang 4
đề thi tổ hợp vào lớp 10 tỉnh Nghệ An 2018 trang 5
đề thi tổ hợp vào lớp 10 tỉnh Nghệ An 2018 trang 6
 

Nếu không tự động cập nhật được đáp án, các em xem tại đây:

https://doctailieu.com/dap-an-de-thi-to hop-vao-lop-10-nghe-an-2018

Đề thi thử tuyển sinh vào 10 2020 môn GDCD của huyện Tiền Hải (Thái Bình)

Xem ngay đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020 môn GDCD của huyện Tiền Hải (Thái Bình) vừa ra giúp em thử sức cho kỳ thi chuyển cấp sắp tới.

Đề thi chuyên tin vào lớp 10: Các dạng bài tập VDMH

Tổng hợp một số câu hỏi đề thi chuyên tin vào lớp lớp 10 của trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh, Đắk Nông thực hiện mà em nhất định phải xem!

Đề thi KSCL học kì 2 môn GDCD 9 tỉnh Bắc Giang năm học 2019/2020

Đáp án đề khảo sát chất lượng học kì 2 môn GDCD lớp 9 tỉnh Bắc Giang năm học 2019/2020 dành cho các em học sinh thi vào 10 tham khảo.

Back to top