Đáp án đề thi thử môn vật lý 2018 trường THPT Sóc Sơn, Hà Nội

Đọc Tài Liệu chia sẻ miễn phí đề thi và đáp án môn Vật lý lớp 12 thi thử trung học phổ thông quốc gia năm 2018, trường THPT Sóc Sơn, sở GD&ĐT Hà Nội.

Đề thi thử tham khảo môn Vật lý 12 THPT quốc gia năm 2018 - Trường PTTH Sóc Sơn, Hà Nội

đề từ câu 1 đến 12 môn vật lý thpt sóc sơn, hà nội
đề từ câu 13 đến 23 môn vật lý thpt sóc sơn, hà nội
đề từ câu 24 đến 35 môn vật lý thpt sóc sơn, hà nội
đề từ câu 36 đến 40 môn vật lý thpt sóc sơn, hà nội
 

Sau khi các em thử sức giải đề Lý trên đây của trường trung học phổ thông Sóc Sơn, hãy đối chiếu bài làm với bảng đáp án bên dưới để đánh giá xem mình đã hoàn thành bao nhiêu câu hỏi trong đề nhé ! Chúc các em ôn tập và thi tốt.


Đáp án gợi ý mã đề 121

1.A 11.B 21.A 31.B
2.D 12.B 22.B 32.D
3.C 13.B 23.B 33.B
4.C 14.D 24.D 34.D
5.A 15.B 25.B 35.B
6.B 16B 26.C 36.C
7.D 17.D 27.A 37.B
8.C 18.B 28.D 38.C
9.A 19.D 29.C 39.B
10.D 20.D 30.A 40.A

 

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đáp án đề thi thử môn vật lý 2018 trường THPT Sóc Sơn, Hà Nội để xem ở dưới đây
Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Lý có đáp án mã đề 205

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Lý mã đề 205 gồm 40 câu hỏi theo cấu trúc đề thi chính thức có đáp án giúp các em ôn tập lại các kiến thức

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Lý có đáp án mã đề 206

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Lý mã đề 206 gồm 40 câu hỏi theo cấu trúc đề thi chính thức có đáp án giúp các em ôn tập lại các kiến thức

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Lý có đáp án mã đề 207

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Lý mã đề 207 gồm 40 câu hỏi theo cấu trúc đề thi chính thức có đáp án giúp các em ôn tập lại các kiến thức

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu