Đáp án đề thi thử môn toán THPT Quang Trung, Hải Dương 2018

Tham khảo miễn phí đề thi thử kèm đáp án thi thử môn Toán kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2018 của trường THPT Quang Trung, sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương.

Đề thi:

câu 1 - 10 đề thi thử toán thpt quang trung 2018
câu 11 - 20 đề thi thử toán thpt quang trung 2018
câu 21 - 27 đề thi thử toán thpt quang trung 2018
câu 28 - 33 đề thi thử toán thpt quang trung 2018
câu 34 - 44 đề thi thử toán thpt quang trung 2018
câu 45 - 50 đề thi thử toán thpt quang trung 2018
 

Đáp án:

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 A 11 C 21 C 31 A 41 A
2 C 12 A 22 B 32 B 42 A
3 C 13 C 23 C 33 A 43 B
4 A 14 A 24 D 34 A 44 D
5 A 15 C 25 B 35 B 45 A
6 D 16 B 26 A 36 C 46 C
7 B 17 D 27 D 37 A 47 C
8 C 18 D 28 B 38 D 48 D
9 C 19 D 29 A 39 B 49 B
10 B 20 D 30 D 40 D 50 B

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đáp án đề thi thử môn toán THPT Quang Trung, Hải Dương 2018 để xem ở dưới đây
Giải chi tiết đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán - THPT Nguyễn Hiền

Giải chi tiết đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Nguyễn Hiền (Đà Nẵng) dành cho các em học sinh lớp 12 tham khảo.

Giải chi tiết đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 của VTV7 số 3

Giải chi tiết đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 của đài truyền hình giáo dục quốc gia VTV7 số 3 mà các em học sinh 12 nhất định phải tham khảo.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán sở Giáo dục Lạng Sơn

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán sở GD & ĐT Lạng Sơn chi tiết dành cho các em học sinh lớp 12 tham khảo.

Back to top