Đáp án đề thi thử môn toán THPT Quang Trung, Hải Dương 2018

Tham khảo miễn phí đề thi thử kèm đáp án thi thử môn Toán kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2018 của trường THPT Quang Trung, sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương.

Đề thi:

câu 1 - 10 đề thi thử toán thpt quang trung 2018
câu 11 - 20 đề thi thử toán thpt quang trung 2018
câu 21 - 27 đề thi thử toán thpt quang trung 2018
câu 28 - 33 đề thi thử toán thpt quang trung 2018
câu 34 - 44 đề thi thử toán thpt quang trung 2018
câu 45 - 50 đề thi thử toán thpt quang trung 2018
 

Đáp án:

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 A 11 C 21 C 31 A 41 A
2 C 12 A 22 B 32 B 42 A
3 C 13 C 23 C 33 A 43 B
4 A 14 A 24 D 34 A 44 D
5 A 15 C 25 B 35 B 45 A
6 D 16 B 26 A 36 C 46 C
7 B 17 D 27 D 37 A 47 C
8 C 18 D 28 B 38 D 48 D
9 C 19 D 29 A 39 B 49 B
10 B 20 D 30 D 40 D 50 B
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đáp án đề thi thử môn toán THPT Quang Trung, Hải Dương 2018 để xem ở dưới đây
Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán có đáp án mã đề 104

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Toán có đáp án mã đề 104 gồm 50 câu hỏi theo cấu trúc đề thi chính thức của Bộ GD&ĐT giúp các em ôn tập lại các kiến thức

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán có đáp án mã đề 105

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Toán có đáp án mã đề 105 gồm 50 câu hỏi theo cấu trúc đề thi chính thức của Bộ GD&ĐT giúp các em ôn tập lại các kiến thức

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán có đáp án mã đề 106

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Toán có đáp án mã đề 10 gồm 50 câu hỏi theo cấu trúc đề thi chính thức của Bộ GD&ĐT giúp các em ôn tập lại các kiến thức

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu