Đáp án đề thi thử Toán lần 7 THPT Newton, TP Hà Nội 2018

Tham khảo bộ đề thi kèm đáp án gợi ý môn Toán thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2018 lần thứ 7 của sở GD&ĐT Hà Nội.

Đề thi:

câu 1 - 11 đề toán thi thử thpt newton năm 2018
câu 12 - 18 đề toán thi thử thpt newton năm 2018
câu 19 - 27 đề toán thi thử thpt newton năm 2018
câu 28 - 34 đề toán thi thử thpt newton năm 2018
câu 35 - 44 đề toán thi thử thpt newton năm 2018
câu 45 - 50 đề toán thi thử thpt newton năm 2018
 

Đáp án gợi ý:
 

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 B 11 D 21 C 31 A 41 C
2 A 12 A 22 C 32 A 42 D
3 D 13 A 23 A 33 C 43 B
4 C 14 D 24 A 34 A 44 B
5 D 15 C 25 B 35 A 45 B
6 A 16 D 26 B 36 D 46 A
7 A 17 A 27 A 37 C 47 D
8 C 18 B 28 D 38 B 48 D
9 C 19 A 29 D 39 C 49 A
10 B 20 D 30 B 40 B 50 B

 

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đáp án đề thi thử Toán lần 7 THPT Newton, TP Hà Nội 2018 để xem ở dưới đây
Giải chi tiết đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán - THPT Nguyễn Hiền

Giải chi tiết đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Nguyễn Hiền (Đà Nẵng) dành cho các em học sinh lớp 12 tham khảo.

Giải chi tiết đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 của VTV7 số 3

Giải chi tiết đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 của đài truyền hình giáo dục quốc gia VTV7 số 3 mà các em học sinh 12 nhất định phải tham khảo.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán sở Giáo dục Lạng Sơn

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán sở GD & ĐT Lạng Sơn chi tiết dành cho các em học sinh lớp 12 tham khảo.

Back to top