Đáp án đề thi thử môn vật lý lần 1 THPT chuyên Quốc Học Huế năm 2018

Tải về miễn phí đề Vật lý ôn tập thi thử trung học phổ thông quốc gia năm 2018 của trường THPT Chuyên Quốc học Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Đề thi trắc nghiệm Vật lý thi thử THPT có kèm đáp án gợi ý chi tiết, dễ dàng đối chiếu khi ôn tập.

Mẫu đề thi thử môn Vật lý kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia 2018 - THPT Chuyên Quốc học Huế

đề thi thử vật lý THPT chuyên Quốc Học Huế năm 2018 (1)
đề thi thử vật lý THPT chuyên Quốc Học Huế năm 2018 (2)
đề thi thử vật lý THPT chuyên Quốc Học Huế năm 2018 (3)
đề thi thử vật lý THPT chuyên Quốc Học Huế năm 2018 (4)
đề thi thử vật lý THPT chuyên Quốc Học Huế năm 2018 (5)
đề thi thử vật lý THPT chuyên Quốc Học Huế năm 2018 (6)

đề thi thử vật lý THPT chuyên Quốc Học Huế năm 2018 (7)

Đáp án đề Vật lý thi thử THPT Quốc học Huế 2018

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 D 11 B 21 C 31 C
2 C 12 B 22 A 32 C
3 B 13 B 23 C 33 D
4 D 14 C 24 A 34 B
5 A 15 A 25 B 35 D
6 A 16 B 26 A 36 A
7 B 17 D 27 A 37 A
8 D 18 C 28 A 38 C
9 D 19 D 29 D 39 B
10 C 20 C 30 D 40 B

 

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đáp án đề thi thử môn vật lý lần 1 THPT chuyên Quốc Học Huế năm 2018 để xem ở dưới đây
Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Lí trường Yên Phong 1

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Lý trường Yên Phong 1, Bắc Ninh có đáp án cho các em học sinh tham khảo, luyện tập giải đề

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Lý chuyên Nguyễn Trãi lần 4

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Lý có đáp án của trường THPT chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương lần 4 dành cho các em học sinh 12 tham khảo.

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp môn Lý 2020 trường THPT chuyên Nguyễn Trãi

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Lý có đáp án của trường THPT chuyên Nguyễn Trãi dành cho các em học sinh 12 tham khảo.

Back to top