Đáp án đề thi thử Hóa THPT Sào Nam, tỉnh Quảng Nam 2018

Đề và đáp án thi thử môn Hóa học kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 của trường THPT Sào Nam, sở giáo dục và đào tạo Quảng Nam.

Đề thi thử môn Hóa lớp 12 kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2018 - Trường TH phổ thông Sào Nam

câu 41 - 51 trang 1 đề hóa thi thử thpt sào nam
câu 52 - 65 trang 2 đề hóa thi thử thpt sào nam
câu 66 - 72 trang 3 đề hóa thi thử thpt sào nam
câu 73 - 80 trang 4 đề hóa thi thử thpt sào nam
 

Đáp án tham khảo
 

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
41 D 51 D 61 C 71 B
42 A 52 C 62 B 72 B
43 B 53 A 63 C 73 B
44 B 54 B 64 A 74 B
45 D 55 A 65 C 75 C
46 A 56 C 66 D 76 D
47 B 57 D 67 D 77 A
48 C 58 B 68 A 78 C
49 D 59 C 69 C 79 D
50 D 60 D 70 B 80 A

 

Xem thêm:

* Đề thi thử môn hóa THPT QG tỉnh Quảng Nam năm 2018

 

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đáp án đề thi thử Hóa THPT Sào Nam, tỉnh Quảng Nam 2018 để xem ở dưới đây
Tải về
Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa có đáp án mã đề 217

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa mã đề 217 gồm 40 câu hỏi theo cấu trúc đề thi chính thức có đáp án giúp các em ôn tập lại các kiến thức

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa có đáp án mã đề 216

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa mã đề 216 gồm 40 câu hỏi theo cấu trúc đề thi chính thức có đáp án giúp các em ôn tập lại các kiến thức

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa có đáp án mã đề 215

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa mã đề 215 gồm 40 câu hỏi theo cấu trúc đề thi chính thức có đáp án giúp các em ôn tập lại các kiến thức

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu